PTV Vissim: часті запитання

1. Встановлення
1.1. Різниця між Релізними версіями та Пакетами оновлень/Завантаження інсталятора та оновлень
1.2. Мова VisVAP/GUI
1.3. Робота в домашньому офісі з програмним ключем
1.4. Пониження версії релізу/перехід між двома версіями пакетів оновлень
1.5. Вимоги до апаратного/програмного забезпечення/операційної системи/оперативної пам’яті
1.6. PTV Vissim Viewer
1.7. Аварійне закриття/старт/заставка
1.8. Фонове встановлення
1.9. Демонстраційна версія
1.10. Примітки до релізу/нових можливостей/виправлення помилок

2. Ліцензування/Активація
2.1. Мережевий ключ: Не вдалося ініціалізувати програму.
2.2. CodeMeter: “Причина помилки: CmContainer Entry not found, Error 200”/Дефект ключа
2.3. CodeMeter: “Перевищено термін дії…Помилка 35”/“Помилка 200”/одне робоче місце
2.4. CodeMeter: "“Error when checking out the main license server (server: …, license number: …). The license number 10000 has not been found on a Codemeter stick. Error code: 200.”/Мережева ліцензія
2.5. Керування CodeMeter/ліцензіями: Повідомлення про помилку/створення запиту на підтримку
2.6. Керування ліцензіями: “The selected license (…) cannot be used, since the related CodeMeter stick ist not available.”
2.7. Чи можна використовувати ліцензію на одне робоче місце через віддалений робочий стіл? (Помилка 212/Помилка 239)
2.8. Закінчився термін дії фонового картографічного сервісу “Bing Maps”
2.9. Керування ліцензіями: “A license update was installed”/“The license data could not be saved to file ‘c:\ProgramData\PTV Vision\PTV Visum 2022\licenses.data’”
2.10. CodeMeter: “The maintenance period of the requested license (…) has expired.”
2.11. Буферний файл для даних ліцензії має старий формат
2.12. Ліцензія: “You are using an academic license. In this case the telemetry servers must be reachable”
2.13. Управління ліцензіями: “Invalid activation key”/Тезис
2.14. Встановлення та використання Менеджера ліцензій PTV
2.15. Управління ліцензіями на відкриття в продуктах PTV Vision
2.16. Оновлення однокористувацької ліцензії
2.17. Використання ліцензії з сервера ліцензій
2.18. Активація нової однокористувацької ліцензії
2.19. Активація нової ліцензії на сервері ліцензій (плаваюча мережева ліцензія)
2.20. Повернення однокористувацької ліцензії
2.21. Запозичення ліцензії з сервера ліцензій на ваш комп’ютер
2.22. Підготовка плаваючої мережевої ліцензії до запозичення
2.23. Доступ до нового контейнера хмарних ліцензій
2.24. Оновлення ліцензії на сервері ліцензій (плаваюча мережева ліцензія)
2.25. Вибір ліцензії для використання
2.26. Як я можу перевірити можливість отримати ліцензію CmCloud?

3. Що робити, коли вам потрібна підтримка
3.1. Порожнє вікно або повідомлення про помилку при відкритті онлайн-довідки Vissim
3.2. У разі аварійного завершення роботи програми: Створіть дамп файл/дамп аварійного завершення з диспетчера завдань
3.3. Зверніться до служби підтримки PTV
3.4. Як створити ‘Hotline Package’? (PTV Vissim 11 і вище)
3.5. Аварійний закриття/пакет підтримки/діагностика

4. API/COM
4.1. COM: "Не вдалося запустити компонент скрипту
4.2. COM/Python: Автодоповнення
4.3. Як налагодити скрипт на основі подій?

5. Динамічний перерозподіл
5.1. Період моделювання становить близько 24 годин (86400 секунд), через 4 години більше не генерується жодного транспортного засобу.
5.2. В яких одиницях вимірюється функція узагальнених витрат (generalized cost)?
5.3. Райони повинні завантажуватися на двох різних парковках
5.4. Побудова структури вузлів… Вузол n
5.5. Чи залежить вартість маршруту лише від часу поїздки?
5.6. Конвергенція не досягнута
5.7. Виконайте корекцію матриці в PTV Vissim
5.8. Неперерозподілені поїздки в матриці кореспонденції
5.9. Перегляд/редагування маршрутів
5.10. Абстрактний граф у файлі шляху не збігається з поточним
5.11. Деякі шляхи не вдалося знайти
5.12. Налаштуйте параметри після досягнення узгодження для оціночних запусків

6. Оцінювання
6.1. Я вибрав “Aggregated values - Speed” у налаштуваннях відображення, але відрізки все одно не забарвлені. Чому?
6.2. Вимірювання часу поїздки транспортних засобів призводить до попередження: “Vehicle … already passed start of travel time section … at simulation time …”
6.3. Я провів дві симуляції насиченої мережі з різними випадковими значеннями і виявив, що результати (наприклад, довжина черги) досить сильно відрізняються. Чому так відбувається?
6.4. Як можна визначити середню швидкість автомобіля на маршруті?
6.5. РTV Vissim видає різні результати на різних комп’ютерах
6.6. Яка мінімальна кількість прогонів для того, щоб імітаційний експеримент вважався статистично значущим?
находиться в межах виміряного інтервалу +/- 10%". n визначається за формулою: n = t² * v² / e², де t - значення з t-розподілу для заданого рівня надійності, v - коефіцієнт дисперсії (стандартне відхилення / середнє значення) виміряного значення, а e - допуск (в цьому прикладі: 10%).
6.7. Кодування розділу “Час поїздки” для різних класів транспортних засобів
6.8. Чи потрібно враховувати “період прогріву” для моєї симуляції?
6.9. Оцінка відносних затримок на відрізках
6.10. Де я можу завантажити інструкцію та інсталяційний файл для додаткового модуля EnViVer?
6.11. Чи можу я визначити рівень обслуговування (LOS) перехрестя у PTV Vissim?
6.12. Як впливає зміна випадкового значення? Яке значення найближче до “реального життя”?

7. Модель даних
7.1. Значення параметрів моделі за замовчуванням
7.2. Модель даних: Алгоритми поведінки автомобіля, що слідує за автомобілем/змінює смугу руху

8. Графіка
8.1. Застосування фонових зображень або об’єктів у 3D-режимі
8.2. Затримки на перехресті без введення вимірювання часу поїздки
8.3. Повільне виконання симуляції в 3D режимі
8.4. Векторні формати
8.5. Фонове зображення/*.dwg/неправильне розташування
8.6. Відеокарта/Vissim 3D режим
8.7. Збій під час запису відео
8.8. 3D недоступний для цього вікна/3D-рендеринг неможливий
8.9. Файли Sketchup
8.10. Запис файлів *.avi/рекомендовані відеокодеки/PTV Vissim 2021
8.11. PTV Visum/Vissim/Vistro 2020: Не працює картографічний сервіс OpenStreetMap

9. Діалогові вікна
9.1. Діалогове вікно вибору файлу призводить до аварійного завершення роботи

10. Редактор мережі
10.1. Скільки часу потрібно для створення мережі?
10.2. Максимальна кількість типів транспортних засобів/водіїв
10.3. Ефекти взводу
10.4. Типи перехресть
10.5. Призначити новий статичний маршрут, якщо транспортний засіб ще має призначений маршрут
10.6. Максимальний розмір мережі
10.7. Конфліктні зони: пріоритет ігнорується
10.8. Чи можна моделювати обгін на смугу зустрічного руху?
10.9. Правило або обмеження для автомагістралей
10.10. Моделювання інциденту з однією або декількома заблокованими смугами руху
10.11. Як я можу дізнатися більше про особливості визнання розривів?
10.12. Моделювання доріг під поверхнею
10.13. Введення тексту в редакторі мережі
10.14. Як моделюються ділянки злиття?
10.15. Чи можна змоделювати платні ворота?
10.16. Зворотній затор/ударні хвилі/розширення та звуження смуги руху/знак змінних повідомлень (VMS)
10.17. Оновити/визначити вибір маршруту
10.18. Як змоделювати рух на зелену стрілку для правого повороту (RTOR)?
10.19. Як відновити діалогові вікна PTV Vissim
10.20. Як користуватися комбінаціями клавіш (гарячими клавішами) PTV Vissim
10.21. Швидкісні поїзди не зупиняються і зникають
10.22. Перехрестя з розділенням за рівнем
10.23. Додавання годинника часу доби до відео
10.24. Чи сумісні моделі, створені у попередніх версіях PTV Vissim, з пізнішими версіями?
10.25. Як уникнути зміни смуги руху безпосередньо перед стоп-лінією
10.26. Додати круговий відрізок / Радіус
10.27. Як змоделювати транспортні засоби, що рухаються з двосмугової дороги на односмугову?
10.28. Як визначити положення транспортних засобів у системі координат WGS 1984 або використати фонові зображення з прив’язкою до місцевості?
10.29. Як змоделювати парковку в PTV Vissim?
10.30. Моделювання маршрутів ГТ, зупинок ГТ та світлофорного регулювання
10.31. Встановлення заборонених маневрів

11. Пішоходи
11.1. Пішохідні переходи
11.2. Вимірювання кількості пішоходів на пандусі
11.3. Посадка/висадка пасажирів у поїзди або автобуси

12. Світлофорне регулювання
12.1. Досягнення координації регульованих перехресть
12.2. Можливості моделювання світлофорного контролера
12.3. VisVAP: Підручники/навчальні ресурси

13. Моделювання руху транспортних засобів
13.1. Призначення окремого графіка максимального прискорення
13.2. Використання розподілу транспортних засобів, що в’їжджають в мережу
13.3. Бажане прискорення
13.4. Конфліктні зони: пріоритет не враховується
13.5. Як я можу автоматично запускати одну і ту ж симуляцію кілька разів?
13.6. Моделювання руху транспортних засобів: Вантажні автомобілі не змінюють смугу руху
13.7. Змоделюйте рух заднім ходом/місце для паркування/парковка заднім ходом
13.8. Що зменшує швидкість моєї симуляції?

14. Списки
14.1. Зчитування або імпортування файлу атрибутів

15. Управління сценаріями
15.1. Як експортувати індивідуальний сценарій
15.2. Який файл даних слід використовувати для відкриття моделі з менеджеру сценаріїв?

1. Встановлення

1.1. Різниця між Релізними версіями та Пакетами оновлень/Завантаження інсталятора та оновлень

Питання
У чому різниця між Релізною версією та Пакетом оновлень, і де їх можна завантажити?

Відповідь

 • Релізні версії - це незалежні версії програми, які можна оновлювати за допомогою пакетів оновлень.

Пакети оновлень містять нові функції та виправлення помилок. Вони можуть бути використані лише для оновлення відповідної версії релізу, що означає, що, наприклад, пакет оновлень PTV Vissim 2023.00-11 вимагає базової інсталяції PTV Vissim 23. Оновлення є кумулятивними, тобто найновіший пакет оновлень включає всі попередні.
Релізи та пакети оновлень доступні за посиланням:
Релізи PTV Vissim - PTV Vision Setups
Пакети оновлень - https://cgi.ptvgroup.com/cgi-bin/en/traffic/vissim_download.pl?init=table&cat=PTV%20Vissim

1.2. Мова VisVAP/GUI

Питання
Графічний інтерфейс VisVAP відображається не тією мовою, як його змінити?

Відповідь
Мову можна змінити лише шляхом нової інсталяції. Ваш VisVAP має невідповідну мову, тому що вона була обрана під час встановлення PTV Vissim.
Ми рекомендуємо перевстановити PTV Vissim, використовуючи поточні налаштування: PTV Vision Setups .

1.3. Робота в домашньому офісі з програмним ключем

Питання
Чи можна тимчасово використовувати PTV Visum/PTV Vissim/PTV Vistro в домашньому офісі з програмним ключем?

Відповідь
Для гнучкого тимчасового використання програмного забезпечення за допомогою програмних ключів пропонуються мобільні робочі ліцензії. Будь ласка, зв’яжіться з нами:
traffic.info@ptvgroup.com

1.4. Пониження версії релізу/перехід між двома версіями пакетів оновлень

Питання
Мені потрібно використовувати попередню версію пакету оновлень для проєкту. Як я можу змінити версію PTV Vissim? І оскільки для іншого проєкту потрібен найновіший пакет оновлень, чи є спосіб швидко і легко переключатися між пакетами оновлень однієї версії?

Відповідь
У цьому випадку ми рекомендуємо встановити другу автономну інсталяцію релізної версії, а потім застосувати до неї потрібне оновлення з пакетом оновлень.
Виконайте наступні кроки:

 1. Відвідайте сторінку завантаження пакетів оновлень для PTV Vissim і PTV Viswalk: http://cgi.ptvgroup.com/cgi-bin/en/traffic/vissim_download.pl
 2. Виберіть потрібну версію релізу.
 3. Натисніть “Завантажити” поруч з пунктом “PTV Vissim Setup” у колонці “Продукт”. (Залежно від версії, ви можете завантажити файли у форматі EXE або ZIP).
 4. За допомогою цього завантаженого файлу встановіть PTV Vissim як другу автономну інсталяцію.
 5. Поверніться на сторінку завантаження пакетів оновлень для PTV Vissim і PTV Viswalk, натисніть кнопку Завантажити поруч з потрібним пакетом оновлень.
 6. За допомогою завантаженого файлу встановіть пакет оновлень, переконавшись, що вибрали правильну інсталяцію.

1.5. Вимоги до апаратного/програмного забезпечення/операційної системи/оперативної пам’яті

Питання
Які вимоги до апаратного забезпечення та операційної системи?

Відповідь
Системні вимоги для PTV Visum, PTV Vissim, PTV VisWalk і PTV Vistro ви знайдете на нашому сайті: PTV Vision System Requirements

1.6. PTV Vissim Viewer

Питання
Чи існує безкоштовна версія програмного забезпечення, яка дозволяє відкривати та переглядати моделі?

Відповідь
Так, ви можете встановити поширену версію PTV Vissim за вашим вибором і використовувати її з включеною демонстраційною ліцензією, щоб відкрити існуючу модель.
Завантажити PTV Vissim можна тут: PTV Vision Setups

1.7. Аварійне закриття/старт/заставка

Ознака
Після інсталяції за допомогою Setup або Пакету оновлень, будь-яка спроба запустити PTV Vissim призводить до аварійного закриття програми, відображається лише заставка або графічний інтерфейс користувача зависає чи взагалі не відображається.

Розв’язання
Crash/Start/Splash screen/Freezing: "PTV Visum Transport Planning System has stopped working"  · Customer Self-Service
3D is not available for this window/3D-Rendering is not possible  · Customer Self-Service

1.8. Фонове встановлення

Питання
Чи можна встановити PTV Visum/Vissim/Vistro в фоновому режимі?

Відповідь
Щодо фонового встановлення, будь ласка, зверніться до інструкції з встановлення в: PTV Vision Setups
або
c:\Program Files\PTV Vision\PTV Visum 2023\Doc\Eng\Installation_Visum2023.pdf, ch. 4,
c:\Program Files\PTV Vision\PTV Vissim 2023\Doc\Eng\Vissim 2023_Installation_Manual.pdf, ch. 4.
c:\Program Files\PTV Vision\PTV Vistro 2023\Doc\ENG\PTV Vistro 2023 Installation Manual.pdf, ch. 3.

1.9. Демонстраційна версія

Питання
Чи доступна демо-версія PTV Vissim?

Відповідь
Так, ви можете подати заявку на безкоштовну демонстраційну версію на нашій домашній сторінці: Traffic Simulation Software | PTV Vissim | PTV Group

1.10. Примітки до релізу/нових можливостей/виправлення помилок

Питання
Де я можу отримати інформацію про зміни, включені до пакетів оновлень?

Відповідь
Пакети оновлень та примітки до випусків доступні за посиланням: http://cgi.ptvgroup.com/cgi-bin/en/traffic/vissim_download.pl/
Для кожного пакета оновлень можна попередньо переглянути примітки до релізу (натисніть “переглянути”).
Цей документ містить описи для:

 • Головні зміни
 • Нові функції
 • Виправлення помилок

Під час інсталяції пакета оновлень буде створено файл
ReleaseNotes_Vissim_ENG.pdf
і скопійовано до папки
…\Program Files\PTV Vision\PTV Vissim xx\Doc\Eng.

2. Ліцензування/Активація

2.1. Мережевий ключ: Не вдалося ініціалізувати програму

Питання
Я встановив Vissim на сервері і вставив мережевий ключ в один з USB-роз’ємів. Коли я намагаюся запустити Vissim з будь-якого клієнта, я отримую повідомлення про помилку “Application could not be initialized.” (“Програму не вдалося ініціалізувати”). У чому може бути проблема?

Відповідь
Будь ласка, перевірте наступні пункти:

 • Чи встановлена необхідна версія Microsoft® .NET framework на всіх клієнтах? (інформацію про версію .NET Framework див. в інструкції з встановлення Vissim)
 • Чи мають клієнти доступ на запис до каталогу Vissim/exe на сервері?
 • У налаштуваннях “локальної мережі” кожного клієнта увімкнено “Повна довіра” (“Full trust”)? Щоб знайти це налаштування, перейдіть в Панель керування> “Адміністрування”
  і виберіть “Майстри Microsoft® .NET Framework”. Виберіть:
  Налаштування безпеки .NET > Змінити параметри для цього комп’ютера > Далі > локальна мережа
  і перемістіть перемикач у положення “повна довіра” (“full trust”). Підтвердіть за допомогою : Далі > Готово.

2.2. CodeMeter: “Причина помилки: CmContainer Entry not found, Error 200”/Дефект ключа

Ознака
PTV Visum/PTV Vissim не запускається. Замість цього з’являється повідомлення про помилку:

 • “Error@AllocateHandle: CmContainer Entry not found, error 200”.
 • “CmStick Entry not found, error 200”.

У звіті CmDust цей ключ більше не відображається як CmContainer, і, можливо, не відображається як доступний диск.
(У разі ліцензії на одне робоче місце у звіті CmDust клієнта, у разі мережевої ліцензії - у звіті CmDust сервера).

Причина
На локальному комп’ютері встановлена ліцензія на одне робоче місце, мережеву ліцензію можна знайти на будь-якому комп’ютері в мережі (включаючи локальний комп’ютер).
При підключенні та відключенні цього ключа його світлодіод блиматиме червоним та зеленим кольором. Останній спалах повинен бути зеленим, якщо ні, то цей ключ може бути несправним.

Розв’язання
Створіть звіт CmDust (клієнта і сервера) та контекстний файл:

 • CmDust report:
  Start → Programs → Codemeter → Tools → CmDust.
  Цей інструмент створює файл з назвою CmDust-Result.log (папку, що його містить, буде відкрито автоматично).
 • Контекстний файл:
  Панель завдань → Системний трей-> Центр керування CodeMeter → Ліцензія → Оновлення ліцензії → Далі → Опція “Створити запит на ліцензію” → Далі → Опція “Подовжити існуючу ліцензію” → Далі → Застосувати
  Створіть новий Запит на порталі підтримки https://support.ptvgroup.com/
  і прикріпіть ці файли. Служба підтримки розгляне проблему в найкоротші терміни і в разі необхідності поверне новий ключ.

2.3. CodeMeter: “Перевищено термін дії…Помилка 35”/“Помилка 200”/одне робоче місце

Ознака
PTV Vissim або PTV Visum не запускається. Натомість з’являється повідомлення про помилку:

 • “Requested license, number …, was temporary and has expired. (Error code 35). Please contact your distributor regarding the extension of your license.”.
 • “The expiration date of the requested license number … has passed. (Error code 35).
  Please contact your distributor for a renewal of your license.”
 • “The program cannot be started.
  Expected customer number: 900111111.
  Error@AllocateHandle: The Expiration Time is overrun - the en-/decryption cannot be operated, Error 35.”.

Повідомлення про помилку може містити також наступні записи:
“Error@AllocateHandle: CmContainer-Entry not found, Error 200.”
“Error@AllocateNetworkHandle: CodeMeter RunTime Server not found, Error 101.”
“Error 35: Dongle is limited in time”
“Error 200: License is limited in time or license No. cannot been found”
Це ліцензія для одного робочого місця, а не мережева ліцензія.

Причина
Ліцензії можуть мати термін дії. Після цього терміну ліцензію потрібно поновлювати.

Розв’язання
Для PTV Visum 15/PTV Vissim 8 і новіших версій: CodeMeter: "The maintenance period of the requested license (..) has expired."  · Customer Self-Service

Якщо поточний ліцензійний ключ вже використовувався, будь ласка, створіть запит на підтримку: CodeMeter/License Management: Error message/create Support request  · Customer Self-Service

До PTV Visum 14/PTV Vissim 7:
Під час інсталяції, ймовірно, було обрано файл ліцензії з обмеженим терміном дії.

Кінцеву дату можна знайти, наприклад, у назві файлу:
333333_VISUM1400_900011111_x64_2018_06_30_Init.zip

Будь ласка, перевірте на сайті завантаження актуальний файл необмеженої ліцензії: http://cgi.ptvgroup.com/cgi-bin/en/intern/tcs_download.pl

Наприклад, для Visum14 64 bit:
333333_VISUM1400_900011111_x64_Init.zip.

Будь ласка, використовуйте ці інструменти для обміну ліцензії, доступні на тому ж сайті:

 • LicenseUpdater_win32.exe для 32-розрядної версії.
 • LicenseUpdater_x64.exe для 64-розрядної системи.

Якщо звіт CmDust містить повідомлення про помилку “API Error 35 (EXPIRATION TIME OVERRUN) occurred!”, перевірте на сайті завантаження файл CodeMeterUpdate:
333333_CodeMeterUpdate_900011111_2-2222222_2019_12_30.zip
Розпакуйте zip-архів і двічі клацніть файл *.WibuCmRaU, що міститься в ньому, коли ключ CodeMeter підключено до комп’ютера.
Якщо очікуваний файл необмеженої ліцензії (а також файл CodeMeterUpdate) недоступний, будь ласка, зв’яжіться з нами: ordermanagement@ptvgroup.com

2.4. CodeMeter: "“Error when checking out the main license server (server: …, license number: …). The license number 10000 has not been found on a Codemeter stick. Error code: 200.”/Мережева ліцензія

Ознака
Запуск PTV Visum/PTV Vissim/PTV Vistro завершується невдачею з повідомленням про помилку:

 • “Error when checking out the main license server (server: …, license number: …). The license number 10000 has not been found on a Codemeter stick. Error code: 200.”
 • "One of the following licenses is required:
 • CodeMeter 100321:900000000
  Failure reason: CodeMeter License Server not found, Error 101."
 • “One of the following Licenses is required.
  CodeMeter 100321:… CmContainer Entry not found, Error 200.”
 • “Cannot start program”.
 • “Expected customer no.: 900011111”.
 • “Error@AllocateHandle: CmStick Entry not found, Error 200”.
 • “Error@AllocateNetworkHandle: CodeMeter Runtime Server is not found, Error 101” або “Failure reason: CodeMeter License Server not found, Error 101.”.

Також може міститися наступний елемент:
“Error@AllocateHandle: The Expiration Time has expired - the encryption cannot be operated, Error 35”.
Це мережева ліцензія, а не однокористувацька.

Причини
Не вдається знайти мережеву ліцензію. Причини можуть бути такими:

 1. Закінчився термін дії ліцензії.
 2. Не вдалося знайти сервер ліцензій.
 3. Сервер ліцензій CodeMeter ще не запущено.
 4. Ліцензія, яку запитує клієнтський комп’ютер, відсутня на сервері ліцензій.
 5. Не вдалося встановити мережеве з’єднання між клієнтом і сервером.

Розв’язання
Як діяти далі, див. CodeMeter: "The Expiration Time is overrun...Error 35"/"Error 200"/single workplace  · Customer Self-Service

Перевірте список пошуку серверів у WebAdmin CodeMeter (див. Overview_CodeMeter.pdf, розділ 4.4): Системний трей → Центр керування CodeMeter → WebAdmin → Конфігурація → Основні → Список пошуку серверів
Перезапустіть з опцією “Запустити мережевий сервер” (див. Overview_CodeMeter.pdf, розд. 3.3).
За допомогою Менеджера ліцензій перевірте знайдені сервери ліцензій та їхні ліцензії.
Перевірте мережеве з’єднання за допомогою інструменту пінгування.

2.5. Керування CodeMeter/ліцензіями: Повідомлення про помилку/створення запиту на підтримку

Ознака
Програмне забезпечення для ліцензування CodeMeter або Управління ліцензіями повертає повідомлення про помилку, яке я не розумію. Що я можу зробити?

Розв’язання

 1. Прочитайте у відповідях на поширені запитання в розділі “Ліцензування”, чи пояснюється повідомлення про помилку тут: Category  · Customer Self-Service
 2. Надішліть нам запит на підтримку: https://support.ptvgroup.com/

Для аналізу причини цього повідомлення про помилку нам потрібен звіт CmDust (клієнта і сервера) і контекстний файл:

 • Звіт CmDust:
  Пуск → Програми ->Codemeter → Інструменти → CmDust.
  Цей інструмент створює файл з назвою CmDust-Result.log (папка, що його містить, відкривається автоматично).
 • Контекстний файл:
  Панель завдань → Системний трей-> Центр керування CodeMeter → Ліцензія → Оновлення ліцензії → Далі → Опція “Створити запит на ліцензію” → Далі → Опція “Подовжити існуючу ліцензію” → Далі → Застосувати
  Порада: Заархівуйте всі файли у ZIP-архів і прикріпіть його до форми підтримки.
  Будь ласка, зверніться до наступного документа для отримання подальших інструкцій:
  Empowering mobility for a cleaner, smarter & safer future | PTV Group
 • Розділ 7.1 (Пряма підтримка → 4) Створення звіту CmDust
 • Розділ 6.1 Створення контекстного файлу

2.6. Керування ліцензіями: “The selected license (…) cannot be used, since the related CodeMeter stick ist not available.”

Ознака
Під час запуску PTV Vissim з’являється наступне повідомлення про помилку:

 • “The requested license (server: …, license number: …) cannot be used…”
 • “The selected license (server: … box: …, license number: …) cannot be used, since the related CodeMeter stick is not available.”.
 • “The selected license cannot be used, since the related CodeMeter stick is not available.”

Розв’язання

 • Перевірте, чи відповідає поточна ліцензія запущеній версії Релізного випуску. Найчастіше поточний ключ активації ліцензії ще не було активовано.
 • Перевірте, чи підключено правильний ключ.
 • Вимкніть антивірусне програмне забезпечення, яке могло видалити файл
  c:\Program Files\PTV Vision\PTV Vissim 2020\Exe\lfzuf14N.dll.

Налаштування з вибору ліцензії зберігаються у файлі “licenses.data”. Якщо цей файл містить невірний параметр, також з’явиться це повідомлення про помилку.
Вирішенням проблеми є видалення цього файлу. Це призведе до нового вибору ліцензії.
Залежно від конфігурації, цей файл знаходиться в %appdata% або %programdata%.

Важливо: Зміни в %programdata% можливі лише з правами адміністратора.

 • Відкрийте провідник Windows.
 • Відкрийте шлях %appdata%\PTV Vision.
 • Відкрийте папку Vissim (наприклад, …\PTV Vissim 2020\ )
 • Якщо є, видаліть файл “licenses.data”.
 • Відкрийте шлях %programdata%\PTV Vision.
 • Відкрийте папку Vissim (наприклад, …\PTV Vissim 2020\ ).
 • Якщо є, видаліть файл “licenses.data” з правами адміністратора.
 • Перезапустіть PTV Vissim.

2.7. Чи можна використовувати ліцензію на одне робоче місце через віддалений робочий стіл? (Помилка 212/Помилка 239)

Ознака

 1. Чи можу я використовувати ліцензію на одне робоче місце через віддалений робочий стіл?
 2. PTV Visum/PTV Vissim не запускається. Замість цього з’являється повідомлення про помилку:
  “The user maximum of the CodeMeter network is reached, Error 212.”.
  “All existing licenses of the network dongle are already used by other computers. Error code: 212”
  У журналі подій CmDust зазначено:
  “API Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) occurred (returned to caller)”
  “The required license (…) is damaged (reason: Invalid network size 0) and can no longer be used…”
 3. Окремі користувачі випадково займають кілька ліцензій.

Розв’язання

 1. Так, але тільки як один користувач на десктопній ОС.
 2. і 3)
  Зайняття декількох ліцензій може статися, коли програмне забезпечення CodeMeter на сервері ліцензій реєструє декілька сеансів. Це може статися, коли PTV Visum/PTV Vissim/PTV Vistro один раз запускається з локального робочого столу, а потім через віддалений робочий стіл.
  У такому випадку потрібно розрізняти, чи використовується ліцензія на одне робоче місце, чи мережева ліцензія:
 • При спробі отримати доступ до ліцензії на одне робоче місце через віддалений робочий стіл на серверній ОС це неможливо.
  Рішення: Оновіть мережеву ліцензію. Зверніться до sales.traffic@ptvgroup.com або до місцевого дистриб’ютора.
 • При спробі отримати доступ до ліцензії на одне робоче місце в десктопній ОС по черзі локально та через Remote Desktop,
 • або коли кілька користувачів намагаються отримати доступ до однієї мережевої ліцензії (з віддаленим робочим столом або без нього),
 • або коли користувач намагається отримати доступ до однієї мережевої ліцензії поперемінно локально та через Remote Desktop,
  доступні ліцензії можуть бути вже розподілені.

Причина: Для кожної доступної мережевої ліцензії враховується ідентифікатор сеансу, який дозволяє 5 паралельних екземплярів. Вихід з системи і повторний вхід через віддалений робочий стіл може призвести до отримання нового ідентифікатора сеансу.
Ця функція була запроваджена WIBU Systems AG для продукту CodeMeter, щоб уникнути паралельних входів під одним і тим самим обліковим записом користувача, які дозволяють призначати кілька ліцензій.

Рішення та обхідні шляхи:

 • Виконуйте сеанси роботи з PTV Visum або локально, або через віддалений робочий стіл, але не по черзі, коли, наприклад, виконуються розрахунки.
 • Не виходьте з сеансу віддаленого робочого столу, щоб зберегти ідентифікатор сеансу.
 • Завжди запускайте PTV Visum від імені адміністратора, якщо це можливо.
 • Придбайте додаткових користувачів для мережевої ліцензії.
 • Після внесення змін до CodeMeter у травні 2021 року змінилося шифрування програмного забезпечення, яке має бути ідентичним для всіх встановлених версій програмного забезпечення, щоб забезпечити коректне спільне використання ліцензії:
  PTV Visum/Vissim/Vistro 20 і 21: Встановіть поточний пакет оновлень: http://cgi.ptvgroup.com/cgi-bin/de/traffic/visum_download.pl?id=1255
  PTV Visum 17 і 18/PTV Vissim 10 і 11: Повторно встановіть актуальний Setup: PTV Vision Setups
  PTV Visum 16/PTV Vissim 9 і старіші версії: Для цих версій більше не можна створювати пакети оновлень або інсталяції, а використання цих версій програмного забезпечення може призвести до проблем з розповсюдженням ліцензій. Це прийнятно, оскільки ці версії більше не підтримуються.
 • Зверніть увагу, що CodeMeter Runtime версії 7.00 страждає від помилки з функцією StationShare, що призводить до того, що кожен екземпляр на ідентифікатор сеансу потребує ліцензії. Оновіть CodeMeter Runtime принаймні до версії 7.00a. https://www.wibu.com/support/user/user-software.html

2.8. Закінчився термін дії фонового картографічного сервісу “Bing Maps”

Ознака
Не відображається лише фонова карта для картографічного сервісу “Bing Maps (аерофото)”, інші картографічні сервіси продовжують працювати.

Причина
Його ліцензія в
Довідка → Ліцензія → Карти Bing (до …)
вказана як прострочена і, відповідно, вимкнена.

Розв’язання
PTV Group має контракт з Microsoft на використання Bing Maps як фонової карти в PTV Vissim, PTV Vistro, PTV Visum і PTV Viswalk, яким користуються клієнти з активним контрактом на обслуговування.
Якщо це стосується вас, і вашу ліцензію вимкнено, надішліть повідомлення на адресу ordermanagement@ptvgroup.com, додавши до нього знімок екрана цього діалогового вікна.

Примітки:

 • Bing Maps не входить до складу ліцензії та варіантів продукту Demo, Viewer, Student (Uni) і Thesis.
 • Якщо жодна з фонових карт не відображається, зверніться до
  Background map HERE/BING: "Unable to call background map with the current settings."  · Customer Self-Service
 • Якщо ви бажаєте поновити контракт на обслуговування, зверніться за адресою traffic.sales@ptvgroup.com або до місцевого дистриб’ютора.
 • Якщо ваш контракт на обслуговування вже було поновлено, активуйте останній ключ активації ліцензії, який ви отримали електронною поштою від PTV за адресою http://activate.trafficsoftware.ptvgroup.com/index.php.
  Зверніться до адміністратора ліцензії, якщо ви не відповідаєте за управління ліцензіями.

2.9. Керування ліцензіями: “A license update was installed”/“The license data could not be saved to file ‘c:\ProgramData\PTV Vision\PTV Visum 2022\licenses.data’”

Ознака
При кожному запуску PTV Visum/PTV Vissim з’являється діалогове вікно:
“A license update was installed on the CodeMeter stick. Therefore you need to select new licenses.”
“You have installed a license update on the CodeMeter stick. Therefore you need to select new licenses.”
When in the dialog “License Management” a license has been selected and confirmed with the button “Start” an error message is shown:
"The license data could not be saved to file ‘c:\ProgramData\PTV Vision\PTV Visum 2022\licenses.data’:
Access to the path ‘c:\ProgramData\PTV Vision\PTV Visum 2022\licenses.data’ is denied.

Причина
Файл licenses.data раніше було визначено адміністратором.

Розв’язання

 1. Дозвіл, якщо він більше не потрібен:
 • Відкрийте провідник Windows з правами адміністратора.
 • Видаліть файл
  licenses.data
  з папки
  %programdata%\PTV Vision\PTV Visum xx
  (якщо він є)
 • Перезапустіть PTV Visum/PTV Vissim один раз від імені адміністратора і виберіть ліцензію в діалоговому вікні “Керування ліцензіями”. Якщо діалогове вікно не відображається: Довідка → Ліцензія → Керування ліцензіями.
  Це призведе до перезапису файлу:
  %AppData%\Roaming\PTV Vision\PTV Visum xx\licenses.data
 1. Рішення, якщо воно все ще потрібне:
 • Запустіть PTV Visum/PTV Vissim на одному клієнті.
 • Виберіть правильну ліцензію.
 • Скопіюйте файл
  licenses.data
  з папки
  %programdata%\PTV Vision\PTV Visum xx
  до всіх інших клієнтів.

2.10. CodeMeter: “The maintenance period of the requested license (…) has expired.”

Ознака
Під час запуску нового випуску PTV Visum/PTV Vissim (наприклад, PTV Visum 2021) з’являється повідомлення про помилку:
“The maintenance period of the requested license (server: …, license number: 900xxxxxx) has expired. The license can therefore not be used. Update your license with the activation code sent to you. Please check your email account or contact your administrator.”
“You cannot use this license (server: …, license number: 900xxxxxx), because the maintenance period has been breached.”

Причина
Це повідомлення про помилку виникає, коли ліцензійний ключ активації ще не було використано: наприклад, PTV Visum 2021 вже було встановлено і запущено, а потім користувач встановлює PTV Visum 2022 і намагається запустити його.

Розв’язання
Перевірте, чи PTV Order Management вже надіслав вам ключ активації ліцензії електронною поштою. Якщо так, то виконайте наступні кроки.

 1. Вставте ключ у локальний USB-порт.
 2. Відкрийте це посилання у браузері Chrome або Firefox (не Edge або Internet Explorer): http://activate.trafficsoftware.ptvgroup.com/index.php
 3. Введіть ліцензійний ключ активації, який ви отримали, і дотримуйтесь інструкцій.
  Якщо ключ активації ліцензії відсутній, будь ласка, зверніться за адресою ordermanagement@ptvgroup.com, вказавши відповідний номер ліцензії.

Примітка: Без дійсного договору на технічне обслуговування ліцензійний ключ активації не надсилається. Зверніться до місцевого дистриб’ютора або напишіть на електронну адресу traffic.sales@ptvgroup.com.

2.11. Буферний файл для даних ліцензії має старий формат

Ознака
Запуск PTV Visum/PTV Vissim завершується невдачею з повідомленням про помилку:
“The buffer file for license data has an old format”

Розв’язання

 1. Відкрийте вікно провідника Windows.
 2. Видаліть цей файл (наприклад, для Vissim 2021):
  %AppData%\PTV Vision\PTV Vissim 2021\licenses.data
 3. Видаліть цей файл, якщо він присутній (наприклад, для Vissim 2021 цей файл створюється, тільки якщо ліцензія була обрана адміністратором):
  C:\ProgramData\PTV Vision\PTV Vissim 2021\licenses.data
 4. Запустіть PTV Visum/PTV Vissim і виберіть ліцензію один раз.

2.12. Ліцензія: “You are using an academic license. In this case the telemetry servers must be reachable”

Ознака
Запуск PTV Vissim/PTV Visum завершується невдачею з повідомленням про помилку:
“You are using an academic license. In this case the telemetry servers must be reachable. Please ensure that this computer is connected to the internet and then restart this program”
“No internet”

Причина
Можливо, ви не можете підключитися до сервера телеметрії через обмеження брандмауера/проксі-сервера.

Розв’язання
Перевірте за допомогою інструменту wsping, доступного за посиланням PsPing - Sysinternals | Microsoft Learn
у вікні CMD наступні команди:
psping.exe dc.services.visualstudio.com:443
psping.exe dc.applicationinsights.microsoft.com:443

2.13. Управління ліцензіями: “Invalid activation key”/Тезис

Ознака
При запуску програми в діалоговому вікні “Керування ліцензіями” після натискання кнопки “Позичити ліцензію” і додавання поточного ключа активації з’являється повідомлення про помилку:
“Недійсний ключ активації”

Причина
Закінчився термін дії ключа активації.

Розв’язання
Будь ласка, надішліть запит на новий ключ активації: https://secure.ptvgroup.com/php/vision-hotline/index.php

2.14. Встановлення та використання Менеджера ліцензій PTV

PTV License Manager - це інструмент для активації, оновлення та управління ліцензіями, який можна використовувати незалежно від продуктів PTV Vision. Доступні два різних варіанти інструменту:
PTV License Manager (Standard): Для керування однокористувацькими ліцензіями на вашому комп’ютері.
Необхідний для версій продуктів 2020 року або старіших.
Необов’язковий для версій продуктів 2021 року або новіших (де ліцензіями також можна керувати всередині продукту).
Менеджер ліцензій PTV (сервер): Для керування мережевими ліцензіями на серверах ліцензій для всіх випусків програмного забезпечення.

Ось як інсталювати PTV License Manager:

 1. Завантажте потрібний варіант з нашого сайту і почніть установку.
 2. Під час інсталяції ви можете вибрати необхідні компоненти для встановлення.
  Примітка: Для запуску PTV License Manager потрібен CodeMeter Runtime, але якщо CodeMeter Runtime вже встановлений, інсталятор не рекомендує встановлювати його повторно.
 3. Виберіть, чи буде цей комп’ютер використовуватися як сервер ліцензій CodeMeter. Ця опція потрібна лише у тому випадку, якщо ви хочете встановити на цьому комп’ютері мережеві ліцензії. Якщо ви використовуєте PTV License Manager (Сервер), вона вибрана за замовчуванням.
 4. Після завершення налаштування диспетчер ліцензій PTV можна відкрити зі стартового меню Windows.
 5. Виберіть програмний продукт і вашу мову. Натисніть Старт, щоб запустити програму.
 6. Відкриється вікно Керування ліцензіями, і ви зможете виконати необхідні операції з ліцензіями. Будь ласка, зверніться до відповідних статей, перелічених вище, для отримання детальної інформації.

2.15. Управління ліцензіями на відкриття в продуктах PTV Vision

Примітка: Якщо ліцензію не знайдено, вікно керування ліцензіями може відкритися автоматично під час запуску програми.

 1. Виберіть пункт Ліцензія в меню Довідка вашого продукту PTV Vision.
 2. Натисніть кнопку Керування ліцензіями.
 3. Відкриється вікно Керування ліцензіями. Будь ласка, дивіться відповідні статті для отримання детальної інформації про окремі операції з управління ліцензіями.

2.16. Оновлення однокористувацької ліцензії

Примітка: Щоб оновити однокористувацьку ліцензію, вам знадобиться підключення до Інтернету. Якщо у вас немає підключення до Інтернету, прокрутіть вниз до варіанту 3:
Оновлення ліцензії на основі файлу.

Варіант 1: Оновлення однокористувацької ліцензії за допомогою сповіщення про оновлення ліцензії

Примітка: Ця опція доступна в PTV Vissim 2021 SP08, PTV Visum 2021 SP01-08 і PTV Vistro 2021 SP 05.

Якщо на нижній панелі інструментів вашого продукту відображається символ Оновлення доступне для вашої ліцензії, ви можете оновити поточну ліцензію безпосередньо:

 1. Клацніть сповіщення або символ Оновлення доступне для вашої ліцензії в правому нижньому куті вікна.
 2. Натисніть Оновити ліцензію.
 3. Дочекайтеся завершення оновлення і натисніть кнопку Закрити.

Варіант 2: Оновлення однокористувацької ліцензії через Керування ліцензіями

 1. Відкрийте вікно “Керування ліцензіями” за допомогою PTV License Manager або, починаючи з версії продукту 2021, безпосередньо у вашому продукті PTV Vision.
 2. Будь ласка, (1) виберіть зі списку ліцензію, яку ви хочете оновити, і (2) натисніть на символ Оновити ліцензію.
 3. Дочекайтеся завершення процесу оновлення та закрийте вікно. Вам потрібно буде перезапустити продукт PTV Vision, щоб зміни ліцензії набули чинності.

Варіант 3: Оновлення ліцензії за допомогою файлу
Якщо немає підключення до Інтернету, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій з активації ліцензії за допомогою файлу в нашій онлайн-довідці: Updating a license on a license server without an Internet connection

Примітка: Якщо оновлення не працює, зверніться до служби підтримки PTV за адресою https://secure.ptvgroup.com/php/vision-hotline/

2.17. Використання ліцензії з сервера ліцензій

Ви можете використовувати мережеву ліцензію з вашої локальної мережі для запуску продуктів PTV Vision на вашому комп’ютері. Для цього ви повинні спочатку вказати сервер ліцензії в налаштуваннях адміністрування ліцензії. Ось як це зробити:

 1. Відкрийте вікно “Керування ліцензіями” за допомогою окремого PTV License Manager або, починаючи з версії продукту 2021, безпосередньо у вашому продукті PTV Vision. Будь ласка, переконайтеся, що ви встановили найновіший пакет оновлень, перш ніж продовжити.
 2. Натисніть на символ Налаштування CodeMeter, щоб відкрити конфігурацію. Якщо ви не бачите цього символу, це означає, що встановлений пакет оновлень застарів. У такому випадку, будь ласка, спочатку оновіть програму.
 3. У наступному вікні ви можете виконати пошук серверів ліцензій, додати їх до списку або видалити.
 4. Щоб додати сервер ліцензій, (1) натисніть на символ Додати сервер ліцензій, (2) введіть назву або адресу сервера ліцензій і (3) натисніть кнопку ОК.
 5. Доданий сервер ліцензій з’явиться у списку.

2.18. Активація нової однокористувацької ліцензії

Примітки:
Дія нової ліцензії зазвичай обмежена до моменту отримання оплати. Після оплати обмеження буде знято, і ми негайно повідомимо вам, як оновити ліцензію.
Для активації нової ліцензії на вашому комп’ютері потрібне підключення до Інтернету.

 1. Відкрийте вікно “Управління ліцензіями” за допомогою окремого PTV License Manager або, починаючи з версії продукту 2021, безпосередньо у вашому продукті PTV Vision.
 2. Скопіюйте ліцензійний ключ, отриманий електронною поштою, в буфер обміну.
  Примітка: Ліцензійний ключ складається з 25 цифр.
  Приклад: 1U2N3-N49LW-IM6EO-6NKWS-Z0QRA
 3. У вікні Керування ліцензіями (1) клацніть символ Активувати нову ліцензію і (2) введіть ліцензійний ключ. Підтвердіть, (3) натиснувши OK.
 4. Будь ласка, (1) виберіть опцію На цьому комп’ютері. (Якщо у вас є ліцензія для USB-ключів, і до комп’ютера підключено кілька USB-ключів, виберіть USB-накопичувач у списку для ліцензії). Потім (2) натисніть кнопку Далі.
 5. Дочекайтеся завершення активації та натисніть кнопку Закрити.
 6. Зверніть увагу: якщо ви використовуєте ліцензію для програмних контейнерів і вам коли-небудь знадобиться відформатувати жорсткий диск, будь ласка, переконайтеся, що ви повернули ліцензію. В іншому випадку її неможливо буде відновити.

2.19. Активація нової ліцензії на сервері ліцензій (плаваюча мережева ліцензія)

Примітки:
Дія нової ліцензії зазвичай обмежена до моменту отримання оплати. Після оплати обмеження буде знято, і ми негайно повідомимо вам, як оновити ліцензію.
Найпростіший спосіб активувати ліцензію, якщо сервер ліцензій має підключення до Інтернету - див. Варіант 1 нижче.
Якщо сервер ліцензій не має підключення до Інтернету, прокрутіть вниз до варіанту 2: Офлайн-активація ліцензії (на основі файлу).

Варіант 1: Активація ліцензії онлайн (рекомендовано)

 1. Переконайтеся, що виконані наступні вимоги:
  Сервер ліцензій має підключення до Інтернету.
  Ви маєте права адміністратора на сервері.
  Встановлено інструмент PTV License Manager (Server). (Під час інсталяції інструменту також буде встановлено середовище виконання CodeMeter).
  Сервер налаштовано як сервер ліцензій. (Ви можете перевірити це налаштування у вікні WebAdmin центру керування CodeMeter).
 2. На сервері ліцензій запустіть PTV License Manager (Сервер).
 3. Скопіюйте отриманий електронною поштою ліцензійний ключ в буфер обміну.
  Примітка: Ліцензійний ключ складається з 25 цифр.
  Приклад: 1U2N3-N49LW-IM6EO-6NKWS-Z0QRA
 4. У диспетчері ліцензій (1) клацніть символ Активувати нову ліцензію і (2) введіть ліцензійний ключ. Підтвердіть, (3) натиснувши OK.
 5. На наступному екрані, будь ласка, (1) виберіть опцію На цьому комп’ютері. (Якщо у вас є ліцензія для USB-ключів і до комп’ютера підключено кілька USB-ключів, виберіть USB-накопичувач у списку ліцензії). Потім (2) натисніть кнопку Далі.
 6. Дочекайтеся завершення активації та натисніть кнопку Закрити.
 7. Якщо ви використовуєте плаваючу мережеву ліцензію з запозиченням, вам потрібно буде підготувати ліцензію відповідним чином.
 8. Зверніть увагу: якщо ви використовуєте ліцензію на програмні ключі (soft containers) і вам коли-небудь знадобиться відформатувати жорсткий диск, будь ласка, переконайтеся, що ви повернули ліцензію. В іншому випадку її неможливо буде відновити.

Варіант 2: Офлайн (файлова) активація ліцензії
Якщо у вас немає підключення до Інтернету, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій з активації ліцензії за допомогою файлу в нашій онлайн-довідці: Activating a license on a license server without an Internet connection

2.20. Повернення однокористувацької ліцензії

Ви повертаєте (або: “деактивуєте”) однокористувацьку ліцензію, якщо
ви хочете перенести її на інший комп’ютер (крок 1: деактивуйте її, як описано на цій сторінці - крок 2: активуйте її знову, як описано тут), або
вас попросять повернути ліцензію PTV, оскільки ви отримаєте іншу ліцензію в обмін на неї.

Щоб деактивувати однокористувацьку ліцензію на вашому комп’ютері, будь ласка, переконайтеся, що ваш комп’ютер підключений до Інтернету, а потім виконайте наступні дії:

 1. Відкрийте вікно “Керування ліцензіями” за допомогою окремого Менеджера ліцензій PTV або, починаючи з версії продукту 2021, безпосередньо у вашому продукті PTV Vision.
 2. Будь ласка, (1) виберіть зі списку ліцензію, яку потрібно деактивувати, і (2) натисніть на символ Деактивувати вибрану ліцензію. Підтвердіть запит системи безпеки, натиснувши “Так”.
 3. Дочекайтеся завершення деактивації та натисніть Закрити.

2.21. Запозичення ліцензії з сервера ліцензій на ваш комп’ютер

Ви можете запозичити ліцензію з плаваючої мережевої ліцензії на свій комп’ютер, якщо плаваюча мережева ліцензія підтримує запозичення і підготовлена до цього адміністратором ліцензії. Запозичена ліцензія дає змогу працювати без підключення до сервера ліцензій, наприклад, у режимі офлайн.

Примітка: Щоб налаштувати плаваючу мережеву ліцензію для запозичення в якості адміністратора, будь ласка, виконайте кроки в статті Підготовка мережевої ліцензії для запозичення.

Щоб позичити ліцензію, виконайте такі дії:

 1. Переконайтеся, що ваш комп’ютер підключений до сервера ліцензій. Якщо це ще не так, виконайте кроки, описані в статті Використання ліцензії з сервера ліцензій.
 2. Відкрийте на своєму комп’ютері вікно “Керування ліцензіями” за допомогою окремого менеджера ліцензій PTV License Manager або, починаючи з версії продукту 2021, безпосередньо у вашому продукті PTV Vision.
 3. У списку ліцензій (1) виберіть “Плаваюча мережева ліцензія (з запозиченням)”, з якої ви хочете запозичити ліцензію на свій локальний комп’ютер. Потім (2) натисніть кнопку “Позичити ліцензію”.
 4. Якщо адміністратор ліцензії зробив використання ключів активації обов’язковим для запозичення, відкриється вікно “Введіть ключ активації”, в якому необхідно ввести ключ активації. В іншому випадку, будь ласка, перейдіть до наступного кроку.
 5. За бажанням, (1) скоротіть період запозичення і (2) підтвердіть запозичення, натиснувши OK.
 6. Закрийте вікно Керування ліцензією, натиснувши OK.
 7. Якщо ви хочете автоматично використовувати запозичену ліцензію під час запуску програми, виконайте дії, описані в розділі Вибір ліцензії для використання.

2.22. Підготовка плаваючої мережевої ліцензії до запозичення

Як адміністратор ліцензії, ви повинні налаштувати плаваючу мережеву ліцензію “з запозиченням” так, щоб інші користувачі могли запозичувати ліцензії на свої локальні комп’ютери. Без такої конфігурації ліцензія працює лише як стандартна плаваюча мережева ліцензія. Ось як це робиться:

 1. На сервері ліцензій відкрийте PTV License Manager (Server).
 2. Будь ласка, (1) виберіть зі списку ліцензію, для якої ви хочете дозволити запозичення, і (2) натисніть кнопку Керувати:
 3. Введіть свій пароль або створіть новий пароль.
 4. У вікні Керування запозиченням ліцензії ви можете внести бажані зміни:
 5. Якщо кожен користувач плаваючої мережевої ліцензії повинен мати можливість запозичити ліцензію на свій комп’ютер, ви можете пропустити цей крок.
  Однак, якщо ви хочете обмежити запозичення певними користувачами, вам потрібно створити ключі активації. Будь ласка, (1) спочатку поставте галочку вгорі. Потім ви можете створити ключі активації, натиснувши (2) Створити. Надішліть ці ключі уповноваженим особам.
 6. Натисніть на кнопку ОК.

2.23. Доступ до нового контейнера хмарних ліцензій

Примітка: Дія нової ліцензії зазвичай обмежена до моменту отримання оплати. Після оплати обмеження буде знято, і ми негайно повідомимо вас про оновлення.

Щоб використовувати плаваючі хмарні ліцензії, ваш комп’ютер повинен мати доступ до контейнера хмарних ліцензій. Для цього необхідно використовувати файл облікових даних (розширення файлу *.wbc). Ви отримаєте цей файл від PTV як частину поставки.
На всіх комп’ютерах, з яких буде використовуватися хмарна ліцензія, необхідно виконати наступний процес:

 1. Відкрийте вікно керування ліцензіями за допомогою окремого менеджера ліцензій PTV License Manager або, починаючи з версії продукту 2021, безпосередньо у вашому продукті PTV Vision. Будь ласка, переконайтеся, що ви встановили найновіший пакет оновлень, перш ніж продовжити.
 2. Натисніть на символ Налаштування CodeMeter, щоб відкрити конфігурацію. Якщо ви не бачите цього символу, це означає, що встановлений пакет оновлень застарів. У такому випадку, будь ласка, спочатку оновіть програму.
 3. Клацніть на символ Імпортувати облікові дані для хмарного контейнера.
 4. Виберіть файл облікових даних і натисніть Відкрити.
 5. Наостанок, будь ласка, підтвердіть наступне повідомлення:
 6. Якщо ви хочете автоматично використовувати ліцензії з хмарного контейнера під час запуску програми, будь ласка, виконайте дії, описані в розділі Вибір ліцензії для використання.

2.24. Оновлення ліцензії на сервері ліцензій (плаваюча мережева ліцензія)

Примітка: Щоб оновити ліцензію на сервері ліцензій (плаваюча мережева ліцензія), вам знадобиться підключення до Інтернету. Якщо у вас немає підключення до Інтернету, прокрутіть вниз до варіанту 2: Оновлення ліцензії на основі файлу.

Варіант 1: Оновлення ліцензії за допомогою Менеджера ліцензій PTV (сервер)
Ви можете оновити ліцензію на сервері ліцензій за допомогою окремого інструменту PTV License Manager (Server):

 1. На сервері ліцензій запустіть PTV License Manager (Server).
 2. Будь ласка, (1) виберіть зі списку ліцензію, яку ви хочете оновити, і (2) натисніть на символ Оновити ліцензію.
 3. Дочекайтеся завершення процесу оновлення і закрийте вікно. Користувачам доведеться перезапустити продукт PTV Vision на клієнтському комп’ютері, щоб зміна ліцензії набула чинності.

Варіант 2: Файлове оновлення ліцензії
Якщо немає підключення до Інтернету, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій щодо оновлення ліцензії за допомогою файлу в нашій онлайн-довідці: Updating a license on a license server without an Internet connection

2.25. Вибір ліцензії для використання

Примітка: Управління використанням ліцензій здійснюється для кожної інсталяції продукту, тому його можна налаштувати лише в управлінні ліцензіями в продукті, а не за допомогою менеджера ліцензій PTV.

Якщо у вас є лише одна ліцензія для програми PTV Vision, вона буде використана автоматично. Ніяких додаткових налаштувань не потрібно.
Якщо у вас є кілька ліцензій, ось як ви можете визначити, які з них будуть використовуватися автоматично під час запуску програми і в якому порядку:

 1. Відкрийте вікно Керування ліцензіями.
 2. У розділі Налаштування виберіть опцію Виходити автоматично, якщо можливо.
 3. Позначте потрібні ліцензії в першому стовпчику списку. Вони будуть використовуватися автоматично під час запуску програми, якщо вони доступні.
 4. Якщо необхідно, змініть порядок ліцензій за допомогою символів зі стрілками праворуч від списку. Під час запуску програми першою буде використана ліцензія, позначена галочкою зверху, якщо вона доступна.
 5. Підтвердіть вибір кнопкою OK.

2.26. Як я можу перевірити можливість отримати ліцензію CmCloud?

Питання
Як я можу перевірити можливість отримати ліцензію CmCloud?

Відповідь
CmCloud використовує бібліотеку CURL
cURL – Wikipedia
для чого ви можете відкрити командний рядок (Пуск: Введіть “CMD”) і ввести
“curl -X POST https://wibu.cloud/23182
Якщо відповідь буде “CmCloud!”, ви можете отримати доступ до цього сервісу. У разі невдачі зверніться до свого мережевого адміністратора.
CmCloud більше не потребує порту 22350 (який потрібен CodeMeter). Достатньо відкрити лише порт 80 (http).

3. Що робити, коли вам потрібна підтримка

3.1. Порожнє вікно або повідомлення про помилку при відкритті онлайн-довідки Vissim

Питання
Я намагаюся відкрити онлайн-довідку Vissim, але отримую лише порожнє вікно. Іноді також з’являється повідомлення про помилку. Як я можу відновити її роботу?

Відповідь
Швидше за все, проблема викликана однією з наступних причин:
онлайн-довідка не знаходиться на локальному диску
у шляху до інсталяції Vissim використовується символ #.
В обох випадках онлайн-довідка не працюватиме належним чином.
Проблема (1) спричинена виправленням безпеки Microsoft®, яке блокує виконання файлів довідки на віддалених дисках. Найпростіший спосіб подолати цю проблему - встановити Vissim локально або на віртуальній машині. Якщо це неможливо або небажано, системний адміністратор може знайти інше рішення в базі знань Microsoft®.
Для подолання проблеми (2), Vissim потрібно встановити на диск зі шляхом, що не містить символів #.

3.2. У разі аварійного завершення роботи програми: Створіть дамп файл/дамп аварійного завершення з диспетчера завдань

Ознака
PTV Visum/PTV Vissim/PTV Vistro постійно виходить з ладу, можливо, без чіткого повідомлення про помилку.

Що робити
Спочатку встановіть поточний пакет оновлень: Difference between Release versions and Service packs/Download Setups and Updates  · Customer Self-Service
Проблема все ще виникає?
Будь ласка, надайте нам
a) скріншот повного вікна програми, включно з повідомленням про помилку.
б) аварійний дамп.
Щоб створити аварійний -дамп:

 1. Відкрийте диспетчер завдань.
 2. Відтворіть аварійне завершення роботи.
 3. Залиште всі діалоги відкритими.
 4. У диспетчері завдань виберіть процес (вкладка “Деталі” або “Процеси”), відкрийте контекстне меню і виберіть “Створити дамп файл”.
  Через деякий час з’явиться діалогове вікно, в якому буде вказано шлях до DMP-файлу:
 5. Запакуйте файл дампа аварійного завершення в zip-архів. Будь ласка, назвіть zip-файл відповідно до використаного релізу та пакету оновлень, щоб ми могли провести аналіз, наприклад, 22.01-07.
 6. Завантажте zip-архів на FTP/хмарне сховище (за потреби вкажіть його у своєму запиті на підтримку).

3.3. Зверніться до служби підтримки PTV

Питання
Як я можу зв’язатися зі службою підтримки, якщо у мене є питання або я хочу повідомити про помилку?

Відповідь
Переконайтеся, що ви попередньо ознайомилися з поширеними запитаннями:
Verkehrsplanungssoftware PTV Visum | PTV Group
Knowledge Base - Home  · Customer Self-Service

Ви можете зв’язатися зі службою підтримки PTV наступним чином:
Портал підтримки: https://support.ptvgroup.com/
Форма підтримки: https://www.ptvgroup.com/support_mobility

Використовуючи PTV Visum/Vissim, форму підтримки можна попередньо налаштувати із значеннями середовища, такими як ОС та номер ліцензії:
Меню → ‘?’ або “Довідка” → (Технічна) підтримка.

Будь ласка, опишіть ваш запит якомога точніше, тобто які кроки призводять до проблеми. Будь-яке рішення або обхідний шлях буде надано якнайшвидше.
Будь ласка, додайте пакет підтримки: Crash/Support Package/Diagnostics  · Customer Self-Service
Клієнти технічної підтримки також отримують підтримку з питань моделювання та роботи з програмним забезпеченням.
Не соромтеся вносити пропозиції щодо покращення та розвитку продукту.

3.4. Як створити ‘Hotline Package’? (PTV Vissim 11 і вище)

Питання
Як я можу створити ‘Hotline Package’?

Відповідь
Примітка: стосується PTV Vissim 11.00-06 та більш ранніх версій. Інструкції надаються для PTV Vissim 11, але також застосовні для більш ранніх версій.

 1. Запустіть командний рядок (Пуск > Виконати, введіть cmd > Enter).
 2. Перейдіть до каталогу Exe інсталяції PTV Vissim 11 (наприклад, cd C:\Program Files\PTV Vision\PTV Vissim 11\Exe).
 3. Введіть наступну команду: vissim110 -o -flush
 4. Відтворіть помилку і залиште PTV Vissim відкритим.
 5. Відкрийте каталог EXE\ вашої інсталяції PTV Vissim.
 6. Запустіть VDiagGUI.EXE, двічі клацнувши на назві файлу.
 7. Виберіть вкладку “Пакет гарячої лінії” (‘Hotline Package’).
 8. Переконайтеся, що всі файли діагностики вибрані.
 9. Натисніть кнопку “Створити”.

3.5. Аварійний закриття/пакет підтримки/діагностика

Питання
Як створити Пакет підтримки (Support Package)?

Відповідь
Якщо у вас виникли проблеми зі аварійним закриттям ПЗ або встановленням PTV Vissim, скористайтеся інструментом “Діагностика”, щоб створити Пакет підтримки. Це Zip-архів, що містить всі необхідні файли для аналізу проблеми, але достатньо малий, щоб його можна було надіслати через форму підтримки, Портал підтримки або електронною поштою.

Примітка: стосується PTV Vissim 11.00-07 і пізніших версій. Якщо ви використовуєте більш ранню версію, будь ласка, зверніться до наступних поширених запитань: How can I create a Hotline Package? (PTV Vissim 11 and earlier)  · Customer Self-Service

 1. Відкрийте каталог EXE\ вашої інсталяції PTV Vissim.
 2. Клацніть правою кнопкою миші на Diagnostics.exe і виберіть “Запустити від імені адміністратора”.
  Відкриється вікно діагностики. За замовчуванням показана вкладка “Дії”.
 3. Тільки у випадку, якщо програмне забезпечення зазнає збою під час запуску або пізніше, в іншому випадку продовжуйте з кроку 4:
  3a) Натисніть “Запустити Vissim у режимі діагностики (за допомогою Монітора процесів)”.
  Відкриється діалогове вікно вибору файлу. Монітор процесів можна завантажити тут:
  Process Monitor - Sysinternals | Microsoft Learn
  3b) Натисніть “Відкрити”.
  3c) Якщо у вас виникла певна помилка, відтворіть її.
  3d) Закрийте PTV Vissim.
 4. У вікні “Діагностика” перейдіть на вкладку “Пакет підтримки”.
 5. Переконайтеся, що всі діагностичні звіти вибрані.
 6. Натисніть кнопку “Створити пакет підтримки”.

4. API/COM

4.1. COM: "Не вдалося запустити компонент скрипту

Ознака
Скрипт, запущений через COM, завершив роботу з повідомленням про помилку:
“Could not start the script component”.

Причина
Переконайтеся, що необхідна для вашої версії Vissim версія Python встановлена в C:\PythonXX або C:\Program Files\PythonXX, що відповідає архітектурі (32/64 біт) PTV Vissim.
Переконайтеся, що цей шлях додано до “Змінних середовища” (“Environment Variables”) Windows.
Переконайтеся, що PyWin встановлено на архітектурі (32/64 біт), що відповідає архітектурі Python.

Розв’язання
Встановіть PTV Vision Python Setup з:
PTV Vision Setups
Зареєструйте PTV Vissim як COM-сервер (спробуйте з обліковими даними адміністратора): Довідка > Зареєструвати COM-сервер
Встановіть поточний пакет оновлень.
Посилання: Розділ. 2: “Запуск скриптів у Vissim” у:
C:\Program Files\PTV Vision\PTV Vissim 10\Doc\Eng\Vissim 10 - COM Intro.pdf

Примітка:
Починаючи з версії 2023, Vissim також встановлює Python 3.9 як вбудований пакет в директорію Vissim \Exe. Це гарантує, що скрипти Vissim використовують сумісну версію Python і зменшує втручання у системні інсталяції Python. Для версії 2023 і новіших не потрібно вручну встановлювати Python.

4.2. COM/Python: Автодоповнення

Ознака
Завершення коду Python не працює в PyCrust і в меню PTV Visum ‘Scripts->VisumAddIn->Python Console’.
Відображаються лише команди, що починаються з ‘_’.
Повідомлення про помилку містить “gencache.py”, наприклад ‘C:\Program Files\Python39\lib\site-packages\win32com\client\gencache.py, line …, in …’

Розв’язання
Код Python знову запрацює, якщо видалити підтеку ‘gen-py’ у теці %TMP%.
Це кеш Python (розташування за замовчуванням ‘C:\Users\AppData\Local\Temp\gen_py’).
Крім того, будь ласка, переконайтеся, що Visum зареєстровано як COM-сервер.

4.3. Як налагодити скрипт на основі подій?

Питання
Як налагодити скрипт на основі подій?

Відповідь
Зверніться за посиланням: https://www.ptvgroup.com/faq-files/PTV_Debug_Python_Script.pdf

5. Динамічний перерозподіл

5.1. Період моделювання становить близько 24 годин (86400 секунд), через 4 години більше не генерується жодного транспортного засобу.

Ознака
У мене період симуляції близько 24 годин (86400 секунд), через 4 години більше не генерується жодного транспортного засобу.

Причина
Проблема виникає через те, що для трафіку з матриць потрібно, щоб парковка призначення на момент відправлення була відкрита протягом усього періоду моделювання (а не тільки протягом періоду моделювання, що залишився). Це означає, що час відкриття 99.999 секунд недостатньо для періоду моделювання 86.400 симуляційних секунд від часу відправлення 13599,1.

Рішення
Будь ласка, визначте час роботи 999.999 для всіх парковок, тоді це буде працювати.

5.2. В яких одиницях вимірюється функція узагальнених витрат (generalized cost)?

Питання
В яких одиницях вимірюється функція узагальнених витрат? Як правильно визначити коефіцієнти?

Відповідь
Для узагальненої вартості не існує неявної одиниці виміру, тому ви можете вільно її обирати. Потрібно лише врахувати, що час у дорозі вимірюється в секундах, відстань - в метрах, а вартість зв’язку не має неявної одиниці виміру. Тому вам потрібно вибрати коефіцієнти як вагові, так і коефіцієнт перерахунку для переведення з однієї одиниці в обрану вами одиницю.

Приклад: Ви вибрали $ як одиницю вартості.

Тепер вам потрібно визначити вартість однієї секунди часу в дорозі в $, а також вартість 1 метра в $ (якщо ви хочете включити відстань у свій розрахунок).
Якщо ви використовуєте будь-яку вартість зв’язку, ви визначите її як вартість в $.

5.3. Райони повинні завантажуватися на двох різних парковках

Питання
У мене є кілька випадків, коли райони повинні завантажуватися на двох різних парковках (конектори районів). Як це зробити?
Відповідь

Ви можете призначити один і той самий номер району для декількох парковок і встановити коефіцієнт пропорційності для кожного з них.

5.4. Побудова структури вузлів… Вузол n

Ознака
При ініціалізації моделювання PTV Vissim зависає на “Build node structure… Node n”

Причина
Ця проблема зазвичай виникає, коли в мережі відсутні вузли. У таких випадках існує занадто багато можливих шляхів/ребер, і PTV Vissim не може побудувати абстрактний граф мережі.

Розв’язання
Додайте необхідні вузли; зазвичай достатньо одного вузла на перехрестя.
Для отримання додаткової інформації про те, як правильно кодувати вузли для динамічного перерозподілу, у PTV Vissim натисніть Довідка > Довідка PTV Vissim і зверніться до розділу “Building an Abstract Network Graph” та його підрозділів.

5.5. Чи залежить вартість маршруту лише від часу поїздки?

Питання
Чи залежить вартість маршруту тільки від часу поїздки?

Відповідь
Замість просто часу поїздки використовується узагальнена функція (generalized cost) витрат. Вартість на відрізках є зваженою сумою часу поїздки, відстані та вартості конкретного відрізку. Користувач має контроль над вагою, яка використовуються для кожного конкретного типу транспортного засобу.

5.6. Конвергенція не досягнута

Питання
Я використовую динамічний перерозподіл для мережі і виконав кілька прогонів, але модель ніколи не досягає конвергенції. Чи є у вас якісь пропозиції?

Відповідь
Ось дві загальні поради для полегшення конвергенції.

 1. Натисніть Трафік > Динамічний перерозподіл > Параметри.
 • На вкладці “Файли” масштабуйте загальний обсяг, наприклад, до 20%.
 • На вкладці “Вибір” активуйте “Уникати довгих об’їздів” і “Обмежити кількість шляхів”, а для відношення “Максимальна кількість шляхів на одну парковку” зменшіть значення за замовчуванням 999 до значення, яке має сенс для просторового охоплення вашої мережі.
 1. Натисніть Імітація > Параметри.
 • Випадковий приріст початкових даних має бути встановлений на 0 для прогонів на конверганію. Якщо модель вже досягла конвергації і виконуються лише оцінки, випадковий крок має бути > 0.
 • Змініть приріст обсягу динамічного перерозподілу, наприклад, на 5%. Для отримання додаткової інформації про динамічний перерозподіл зростання навантаження натисніть Довідка > Довідка PTV Vissim і зверніться до розділу ‘Defining simulation parameters’.

Інші корисні поради:

 • Виберіть лише один з трьох критеріїв узгодження (конвергації); бажано вибрати “Travel time on paths”.
 • Якщо ви виберете декілька критеріїв узгодження, існує ймовірність того, що конвергенція ніколи не буде досягнута, оскільки через зростаючі вимоги критерії конвергації можуть стати надто суворими.
 • Якщо ви виберете критерій конвергації “Volume on edges”, існує ймовірність того, що конвергації ніколи не буде досягнуто, оскільки абсолютна кількість транспортних засобів на ділянках з найбільшою інтенсивністю руху коливається більше, ніж на ділянках з меншою інтенсивністю руху, хоча відсоткове відхилення є однаковим.
 • Використовуйте довші інтервали оцінювання (>= 15 хвилин): Маршрут вважається узгодженим, якщо він збігається у всіх часових інтервалах.
 • За замовчуванням критерій узгодження дорівнює 95%, але залежно від мережі і, особливо, частоти низьких обсягів трафіку (за інтервал), для виконання умови можуть знадобитися менші значення. Довші часові інтервали зазвичай дозволяють отримати вищі відсотки.
 • Сильно перевантажені мережі, як правило, ніколи не узгоджуються. Тому може бути доцільно припустити, що шляхи і розподіл, досягнуті в результаті конвергенції при 70% обсязі трафіку, подібні до тих, що досягаються при 100% обсязі трафіку. Замість того, щоб розподіляти 100% попиту і ніколи не досягати конвергенції в перевантаженій мережі, шляхи можуть бути розроблені з використанням поступового збільшення попиту до, наприклад, 70%. На цьому етапі попит може бути зафіксований на рівні 70% для зближення маршрутів. Припускаючи, що конвергенція досягнута і маршрути перевірені на придатність, попит може бути збільшений до 100% для оціночних прогонів.

5.7. Виконайте корекцію матриці в PTV Vissim

Питання
Чи доступні в PTV Vissim інструменти для корекції матриці?

Відповідь
У PTV Vissim є інструмент корекції матриць. Для отримання додаткової інформації натисніть Довідка > Довідка PTV Vissim і зверніться до розділів “Correcting demand matrices” та “Defining and performing Matrix correction”.
Також можна експортувати мережу PTV Vissim до PTV Visum, який забезпечує більш складну обробку матриць і транспортного попиту.

5.8. Неперерозподілені поїздки в матриці кореспонденції

Питання
Чому деякі поїздки матриці кореспонденції не перерозподіляються?

Відповідь
Будь ласка, перевірте наступні пункти:

 • Чи достатньо довгий період оцінки, щоб охопити всі транспортні засоби? Якщо симуляція триває, наприклад, 3600 секунд і ви робите агрегування в кінці того ж періоду, майже напевно будуть транспортні засоби, які ще не прибули до місця призначення.
 • Чи є помилки в топології мережі, про які повідомляється у файлі повідомлень? Ви можете виявити, що деякі транспортні засоби не можуть дістатися до місця призначення, тому що не існує жодних можливих маршрутів між пунктами відправлення та призначення.
 • Переконайтеся, що після зміни топології мережі ви видалили файли *.bew і *.weg перед повторним запуском симуляції.

5.9. Перегляд/редагування маршрутів

Фрагмент
Як переглянути або відредагувати маршрути, створені за допомогою динамічного перерозподілу?

Відповідь

 1. Відкрийте мережу і виберіть “Parking lot” на панелі інструментів.
 2. Виберіть “Редагування - Автоматичний вибір маршруту…” з меню.
 3. Виберіть потрібну комбінацію зон. Усі знайдені маршрути будуть показані у списку.
 4. Виберіть пункт у списку, щоб показати відповідний маршрут у мережі.

5.10. Абстрактний граф у файлі шляху не збігається з поточним

Питання
Перед запуском симуляції я отримую попередження, що абстрактний граф у файлі шляхів не ідентичний поточному. Що це означає?

Відповідь
Якщо ви змінили мережу Vissim і хочете продовжувати використовувати старий файл шляхів, у вікні Динамічний перерозподіл має бути увімкнена опція “Перевіряти ребра”.
Інакше можуть виникнути наступні помилки:
“The abstract graph (edge structure) in file *.WEG isn’t identical with the current one. Error messages are written to the Messages window.”
“Old abstract graph in *.WEG: The edge 726 cannot be mapped to any edge in the current network graph.”
“One or more paths in file *.WEG are not used anymore. Error messages are written to the Messages window.”
“No edge turn in the node 10 from node 9 to node 14 could be found.”

Будь-яка з цих помилок означає, що стару структуру (файл шляхів) не можна безпечно узгодити з модифікованою мережею Vissim. Вам потрібно або модифікувати вашу мережу, або видалити файл шляхів і дозволити Vissim створити новий.

5.11. Деякі шляхи не вдалося знайти

Питання
Після запуску симуляції я отримую попередження про те, що деякі шляхи не можуть бути знайдені. Чи означає це, що під час симуляції не всі транспортні засоби були розміщені в мережі?

Відповідь
Якщо ви отримали наступне повідомлення:
“No path from parking lot to parking lot can be used because of the following connector closures: , for the following vehicle types:”, це лише попередження.
Це не означає, що транспортні засоби не будуть розміщені в мережі, якщо не з’явиться інше повідомлення:
“No parking lot found from zone with at least one path to destination zone . Vehicles of type from the matrix could not be placed in the network.”

5.12. Налаштуйте параметри після досягнення узгодження для оціночних запусків

Питання
Після досягнення узгодження, які налаштування потрібно змінити, щоб підтримувати об’єми на шляхах і запускати симуляції для оцінки?

Відповідь
Після досягнення узгодження, якщо ви хочете продовжувати використовувати ті самі шляхи, змініть наступні налаштування в динамічному перерозподілі: Параметри:

 • На вкладці Файли зніміть позначку “Store paths (and volumes)”.
 • На вкладці Пошук зніміть позначку “Search new paths”.
 • На вкладці Вибір у розділі Модель вибору шляху виберіть “Use volume (old)”.
 • На вкладці Конвергація (узгодження) зніміть усі позначки з пункту “Convergence condition”.

6. Оцінювання

6.1. Я вибрав “Aggregated values - Speed” у налаштуваннях відображення, але відрізки все одно не забарвлені. Чому?

Питання
Я вибрав “Aggregated values - Speed” в налаштуваннях відображення, але відрізки все одно не розфарбовуються. Чому?

Відповідь
Агреговані значення відображаються лише для відрізків, для яких увімкнено “Link Evaluation”. Якщо ви хочете увімкнути цю функцію для всієї мережі, перейдіть у режим мультивибору, виберіть всю мережу і увімкніть “Link Evaluation”.

6.2. Вимірювання часу поїздки транспортних засобів призводить до попередження: “Vehicle … already passed start of travel time section … at simulation time …”

Ознака
Вимірювання часу поїздки транспортних засобів призводить до попередження:
“Vehicle … already passed start of travel time section … at simulation time …”

Причина
Ви отримуєте це попередження, коли транспортний засіб двічі проїжджає початок вимірювання часу поїздки.
Це може статися, якщо ви маєте статичний маршрут від перехрестя до перехрестя та/або розвороти. Тоді існує ймовірність (з огляду на випадковий перерозподіл поворотних маневрів), що деякі транспортні засоби об’їжджають квартал і двічі проходять один і той самий замір часу поїздки.

Розв’язання
Не існує способу запобігти такій поведінці, окрім визначення довших статичних маршрутів через мережу або використання Динамічного перерозподілу.

6.3. Я провів дві симуляції насиченої мережі з різними випадковими значеннями і виявив, що результати (наприклад, довжина черги) досить сильно відрізняються. Чому так відбувається?

Питання
Я провів дві симуляції насиченої мережі з різними випадковими значеннями і виявив, що результати (наприклад, довжина черги) досить сильно відрізняються. Чому так відбувається?

Відповідь
У насиченій мережі незначні зміни можуть призвести до великих наслідків. Наприклад, через незначну зміну зеленого сигналу світлофора кількість транспортних засобів, що проїжджають через нього, може бути на один транспортний засіб менше за цикл. Цей транспортний засіб може виявитися критичним, що призведе до утворення черги, яка безперервно зростатиме під час моделювання, тоді як в іншому випадку зеленого сигналу світлофора було достатньо, щоб задовольнити весь попит. Ці ефекти також можна спостерігати в реальних умовах, де звичайні щоденні зміни можуть призвести до різних дорожніх ситуацій.
Незначна зміна (наприклад, зміна смуги руху) також може призвести до різних результатів у типових статистичних межах. Взагалі кажучи, мережа, яка не працює на межі пропускної спроможності, буде менше реагувати на зміни випадкової величини.

6.4. Як можна визначити середню швидкість автомобіля на маршруті?

Питання
Як визначити середню швидкість автомобіля на маршруті?

Відповідь
Ви можете визначити середню швидкість, вимірявши час поїздки - розділивши довжину маршруту на середній час поїздки, ви отримаєте середню швидкість. Однак це працює лише у випадку, якщо використовується лише один найкоротший маршрут з пункту відправлення до пункту призначення.

6.5. РTV Vissim видає різні результати на різних комп’ютерах

Питання
Чи можливо, що PTV Vissim видає різні результати на різних комп’ютерах?

Відповідь
Наразі ми не знаємо про різні результати на різному обладнанні. Якщо ви використовуєте ту саму інсталяцію PTV Vissim з тими самими файлами моделювання на різних комп’ютерах і все одно отримуєте різні результати, будь ласка, повідомте про ці ефекти в службу підтримки PTV.

6.6. Яка мінімальна кількість прогонів для того, щоб імітаційний експеримент вважався статистично значущим?

Питання
Яка мінімальна кількість прогонів для імітаційного експерименту, щоб він вважався статистично значущим?

Відповідь
Не існує загального правила, оскільки це залежить від програми PTV Vissim:

 • На 10-кілометровій ділянці дороги з низькою інтенсивністю руху, що моделюється протягом однієї години, час поїздки буде дуже стабільним і залежатиме лише від розподілу бажаних швидкостей. Три-п’ять прогонів має бути достатньо.
 • У міській мережі, що складається з декількох складних перехресть з світлофорним регулюванням, можливо, з пріоритетом громадського транспорту, багато “випадкових” подій впливають на керування сигналами (наприклад, два трамваї, що наближаються одночасно). У цьому випадку для отримання суттєвого результату потрібно більше прогонів, особливо якщо одне або кілька перехресть працюють на межі пропускної спроможності.
  Формально, ви повинні оцінити коефіцієнт дисперсії вимірюваної величини, наприклад, часу поїздки. Це можна зробити, запустивши симуляцію кілька разів з різними вихідними даними і обчисливши дисперсію. Потім ви визначаєте рівень надійності, скажімо, 5%, і інтервал допуску для результату, скажімо, 10%. Тоді вам потрібно провести n симуляцій, щоб можна було сказати, що “з імовірністю 95% реальне середнє значення часу поїздки знаходиться в межах виміряного інтервалу +/- 10%”. n визначається за формулою: n = t² * v² / e², де t - значення з t-розподілу для заданого рівня надійності, v - коефіцієнт дисперсії (стандартне відхилення / середнє значення) виміряного значення, а e - допуск (в цьому прикладі: 10%).

6.7. Кодування розділу “Час поїздки” для різних класів транспортних засобів

Питання
Як я можу призначити розділ часу поїздки в PTV Vissim для певних класів транспортних засобів?

Відповідь
Дані завжди збираються для всіх типів транспортних засобів. Якщо вам потрібні результати для якогось конкретного класу транспортних засобів, ви повинні вибрати його окремо: Оцінка > Конфігурація > вкладка “Атрибути результатів” > “Additionally collect data for these classes”.

6.8. Чи потрібно враховувати “період прогріву” для моєї симуляції?

Питання
Чи потрібно враховувати “період прогріву” для моєї симуляції?

Відповідь
Моделі PTV Vissim повинні включати “період прогріву” на додаток до періоду аналізу, щоб отримати реалістичні результати. Моделювання завжди починається з порожньої мережі, тому для аналізу вона повинна бути попередньо завантажена. Тривалість “періоду прогріву” залежить від розміру мережі та рівня завантаженості. Як правило, достатньо “періоду прогріву” від 15 до 30 хвилин. Це означає, що для одногодинного періоду аналізу загальний час виконання симуляції становитиме щонайменше 1,5 години. Переконайтеся, що всі оцінки починаються після “періоду прогріву”: змініть атрибут “From-time” у вікні Конфігурація оцінки.

6.9. Оцінка відносних затримок на відрізках

Питання
Як оцінити відносні затримки на відрізках (кольорове відображення на відрізках)?

Відповідь
Відповідний атрибут ви можете знайти в розділі
Списки > Результати > Затримка на відрізках (відносна)
всі типи
Для відображення цих значень за допомогою кольорової схеми:
Відрізки - Редагування графічних параметрів,
активуйте “use color scheme” в "режимі відтворення
класифікація за “Segments”
вибрати атрибут
затримка (відносна)
наприклад, Середнє x Всього x Всі типи
Використання попередньо визначеної схеми кольорів:
“delay relative”
адаптуйте нижню або верхню межу, якщо потрібно

6.10. Де я можу завантажити інструкцію та інсталяційний файл для додаткового модуля EnViVer?

Питання
Де можна завантажити інструкцію та інсталяційний файл (*.exe) для додаткового модуля EnViVer?

Відповідь
Посібник та інсталяційний файл (*.exe) для EnViVer можна завантажити на наступній сторінці: PTV Vision Setups.

6.11. Чи можу я визначити рівень обслуговування (LOS) перехрестя у PTV Vissim?

Питання
Чи можу я визначити рівень обслуговування (LOS) перехрестя у PTV Vissim?

Відповідь
Ви можете оцінити LOS для перехресть за допомогою оцінки вузлів.
LOS в PTV Vissim можна порівняти з LOS, визначеним в американському Посібнику з пропускної здатності автомобільних доріг (HCM) від 2010 року.
Ви знайдете приклад у навчальному каталозі: Довідка > Приклади > Відкрити навчальний каталог > Оцінка > LOS With UD Thresholds.inpx.

6.12. Як впливає зміна випадкового значення? Яке значення найближче до “реального життя”?

Питання
Як впливає зміна випадкового значення? Яке значення найближче до “реального життя”?

Відповідь
Випадкове значення впливає на багато аспектів моделі. Воно просто змінює початкові значення генераторів випадкових величин, які використовуються всередині моделі. Ці значення впливають на час прибуття транспортного засобу в мережі, стохастичну мінливість його поведінки, а також на вибір певного значення розподілу там, де використовуються розподіли (наприклад, час стоянки, швидкість, кольори тощо). Не існує жодної моделі, яка б краще за іншу відтворювала “реальне життя”. Її більше можна порівняти з щоденними змінами дорожнього руху на одній і тій же ділянці.

7. Модель даних

7.1. Значення параметрів моделі за замовчуванням

Питання
Чи є в PTV Vissim значення параметрів моделі за замовчуванням?

Відповідь
Комплексні значення за замовчуванням надаються для типів і класів транспортних засобів, а також для поведінки водія і зміни смуги руху. Параметри моторизованого руху походять з дослідницької роботи, виконаної Університетом Карлсруе.

7.2. Модель даних: Алгоритми поведінки автомобіля, що слідує за автомобілем/змінює смугу руху

Питання
Які алгоритми використовуються в моделі для руху за автомобілем та зміни смуги руху?

Відповідь
Модель використовує психо-фізичну модель слідування за автомобілем, розроблену Відеманом. У ній використовуються одиниці “транспортний засіб-водій”, які включають кілька стохастичних варіацій. Таким чином, практично не існує двох автомобілів, які мають однакову поведінку на дорозі.
Для зміни смуги руху використовується споріднена модель на основі правил, яку спочатку розробив Спарманн.
Ми постійно розвиваємо обидві моделі, щоб забезпечити актуальні характеристики водіння в PTV Vissim.

8. Графіка

8.1. Застосування фонових зображень або об’єктів у 3D-режимі

Питання
Чи можна застосувати фонові зображення або об’єкти в 3D-режимі?

Відповідь
Так, будь-яка фонова графіка, завантажена у 2D, також відображається у 3D. Статичні 3D-об’єкти у форматі V3D (Vissim 3D) можуть бути розміщені в будь-якому місці мережі. Починаючи з Vissim 5.20, можна також розміщувати файли Sketchup® (*.SKP) безпосередньо в 3D-режимі як статичні об’єкти (тільки 32-розрядні версії Vissim).
До стандартної інсталяції Vissim включено декілька моделей транспортних засобів та статичних 3D-моделей у форматі V3D. Багато додаткових моделей у форматі V3D можна завантажити з нашої веб-сторінки PTV Vissim- 3D Vehicle Models | PTV Group .

8.2. Затримки на перехресті без введення вимірювання часу поїздки

Питання
Чи існує швидкий спосіб знайти затримку(и) на будь-якому перехресті без введення вимірювань про час поїздки для кожного переміщення?

Відповідь
Так, за допомогою оцінки вузла. Для отримання додаткової інформації в PTV Vissim натисніть Довідка > Онлайн-довідка PTV Vissim Help і зверніться до розділу “Оцінка вузлів”.

8.3. Повільне виконання симуляції в 3D режимі

Питання
При перемиканні в режим 3D симуляція стає повільною, навіть якщо у мене хороша відеокарта. Що я можу зробити, щоб отримати найкращу продуктивність?

Відповідь
На комп’ютерах з вбудованою відеокартою і виділеною відеокартою для найкращої продуктивності PTV Vissim необхідно явно переключити графічний режим на виділену відеокарту. Це можна зробити за допомогою панелі керування Nvidia або Центру керування AMD Catalyst, доступ до яких можна отримати з системного трею на панелі завдань Windows або з розширених налаштувань у налаштуваннях дисплея з панелі керування Windows.
Якщо на комп’ютері встановлена відеокарта Nvidia Optimus, PTV Vissim зазвичай за замовчуванням використовує вбудовану відеокарту. Щоб спрямувати Vissim на окремий графічний чіп, потрібно змінити налаштування графіки, як описано вище.

8.4. Векторні формати

Питання
Чи може PTV Vissim використовувати векторні формати як фонову графіку?

Відповідь
Так, серед декількох растрових форматів (наприклад, jpg, tif, bmp) для фонової графіки можна використовувати також векторні формати (наприклад, wmf, dxf/dwg, shp, Mr. Sid).

8.5. Фонове зображення/*.dwg/неправильне розташування

Питання
Коли я завантажую DWG-файл як фонове зображення в PTV Vissim, я не отримує бажаного вигляду. Чому?

Пояснення
Файли AutoCAD® DWG можуть зберігати декілька шарів в одному файлі. У PTV Vissim використовує шар, який був активований в AutoCAD® востаннє.

8.6. Відеокарта/Vissim 3D режим

Питання
Яка відеокарта найкраще працює з PTV Vissim 3D?

Відповідь
Ми рекомендуємо відеокарти NVIDIA, оскільки PTV Vissim 10 DirectX можна використовувати на додаток до OpenGL. Достатньо відеокарт NVIDIA GeForce з архітектурою Fermi або Kepler (400 або новіше, наприклад, GeForce GTX 750). Для настільних комп’ютерів підійде, наприклад, GeForce GTX1060, яка є потужною і все ще відносно дешевою. Якщо потрібні сертифіковані драйвери, звичайно, можна використовувати карти серії Quadro. За продуктивністю вони схожі на відеокарти серії GeForce. Для ноутбуків важливо, щоб у них була виділена відеокарта, а не просто вбудована відеокарта. Ще раз повторюємо, що ми рекомендуємо відеокарти від NVIDIA, оскільки вони мають кращі драйвери і можуть бути ввімкнені для програм, таких як PTV Vissim або PTV Visum.

Ви завжди повинні використовувати найновішу версію драйвера відеокарти. Ви можете знайти драйвер або на сайті виробника вашого комп’ютера або ноутбука, або на сайті виробника відеокарти, приклади:
Official Drivers | NVIDIA
https://support.amd.com/en-us/download
Consier використовує інструмент, запропонований виробником, для автоматичного виявлення та оновлення драйвера.

8.7. Збій під час запису відео

Ознака
Створення запису у форматі AVI призводить до аварійного завершення роботи з повідомленням про помилку:
“ExceptionCode = -1073741819ExceptionFlags = 0ExceptionAddress = 0x7f8411a9”

Причина
Код помилки може вказувати на проблему з наявним кодеком або графічним драйвером.

Вирішення

 1. Редагування → Налаштування користувача → Графіка → Графічний драйвер: Переключіться з DirectX 11 на OpenFL 3.0 або навпаки.
 2. Оновлення графічного драйвера
  Для версій PTV Vissim до PTV Vissim 2022:
  Якщо всі драйвери було оновлено, цей збій може бути спричинений кодеком Logitech. Цієї проблеми можна уникнути, видаливши всі кодеки, пов’язані з Logitech. Переконайтеся, що файл кодека
  C:\Windows\System32lvcod64.dll
  було видалено вручну.
  Якщо кодек не вдається видалити, перемістіть пов’язану з ним бібліотеку DLL, щоб тимчасово вирішити проблему.

Файли кодеків можна знайти за допомогою Windows Media Player принаймні версії 11:

 • Відкрийте Windows Media Player.
 • Клавіатура: Alt+H+A
 • Або за допомогою миші: У другому рядку заголовка: Клацніть правою кнопкою миші, щоб відкрити контекстне меню → Довідка → Інформація → Технічна підтримка

Після цього відкриється вікно браузера, у якому буде показано сторінку з технічною інформацією, на якій також перелічено встановлені кодеки.
Якщо серед них є двійкові файли Logitech, наприклад, “lvcod64.dll” або “lvcodec2.dll”, рекомендується також видалити їх.

8.8. 3D недоступний для цього вікна/3D-рендеринг неможливий

Ознака
Перехід до режиму 3D призводить до появи такого повідомлення про помилку: “3D is not available for this window. Updating your graphic card driver might solve this problem.”

Розв’язання
Оновіть усі драйвери відеокарти вручну. Windows часто вказує, що драйвер відеокарти було оновлено автоматично, але це не завжди означає, що встановлено останню версію.
Ми рекомендуємо відвідати веб-сайт виробника, щоб завантажити та встановити найновіший драйвер.

Приклади:
Official Drivers | NVIDIA
https://support.amd.com/en-us/download

Спробуйте скористатися інструментом, запропонованим виробником, для автоматичного виявлення та оновлення драйвера.
Якщо це не вирішить проблему, змініть наступне налаштування у PTV Vissim:
Редагування > Параметри користувача > Графічний інтерфейс > Графіка > Режим 3D > Графічний драйвер: Змініть “OpenGL 3.0” на “DirectX11”

8.9. Файли Sketchup

Питання
Чи можна використовувати файли Sketchup® з PTV Vissim?

Відповідь
Так, ви можете імпортувати файли Sketchup® як статичні 3D-об’єкти, а також (починаючи з PTV Vissim 10) як моделі транспортних засобів. В Інтернеті ви можете знайти велику бібліотеку моделей Sketchup®, включаючи будівлі та пам’ятки архітектури.

8.10. Запис файлів *.avi/рекомендовані відеокодеки/PTV Vissim 2021

Питання
Чи існує рекомендований відеокодек для запису файлів AVI?

Відповідь
Починаючи з версії 2022, PTV Vissim більше не використовує внутрішню службу Windows “Відео для Windows” (VfW), а використовує безкоштовну бібліотеку ffmpeg. Це дозволяє уникнути збоїв через несправні кодеки.
У розкадровці можна вибирати між кількома варіантами кодування, незалежно від того, які кодеки встановлені на машині.

Для PTV Vissim 2021 і старше:
Ми рекомендуємо кодек x264, який створює якісні відео у форматі AVI з меншим розміром файлу (x264vfw download | SourceForge.net). Хорошою альтернативою є також кодек xVid (Xvid - Download).
Відеокодеки є частиною операційної системи, і тому PTV Vissim не впливає на те, які кодеки доступні. Перед запуском PTV Vissim переконайтеся, що на вашому комп’ютері встановлені потрібні кодеки.
Зверніть увагу, що для деяких кодеків доступні різні версії для 32-бітних і 64-бітних версій. Виберіть версію, яка відповідає програмі для запису/відтворення (наприклад, 64-біт для PTV Vissim 64-bit). Якщо ви не впевнені, ви також можете встановити обидві версії.
Для успішного відтворення на комп’ютері, де відбувається запис, також має бути встановлений кодек, який використовується для запису. У поточних версіях Windows це, як правило, так і є. Як альтернативу для відтворення можна використати медіаплеєр із вбудованими кодеками, наприклад, VLC media player.
(Зверніть увагу, що використання цих кодеків та іншого програмного забезпечення здійснюється на ваш власний ризик і виходить за рамки підтримки PTV).

8.11. PTV Visum/Vissim/Vistro 2020: Не працює картографічний сервіс OpenStreetMap

Ознака
При виборі OpenStreetMap як картографічного сервісу можуть виникати такі (або подібні) повідомлення про помилки:
Unable to call background map with the current settings.
Background map could not be called by server of the map service used.
Check the parameters of the used map service and your internet connection.
The server of the map service used might not be available temporarily.

Причина
Ми виявили, що картографічний сервіс OpenStreetMap більше не може бути завантажений з PTV Visum/Vissim 2020 (і старіших версій) з липня 2022 року.

Це пов’язано зі змінами, впровадженими спільнотою openstreetmap.org.

Зверніть увагу, що з моменту впровадження PTV Visum/Vissim 2021 фонова карта “OpenStreetMap” більше не пропонується, оскільки картографічний сервіс “OpenStreetMap” не призначений для комерційних цілей і його використання не має жодної договірної основи: Tile Usage Policy

Обхідні шляхи
Для PTV Visum 2020 і новіших версій:

 • Картографічний сервіс “WMS TopPlusOpen” WMS TopPlusOpen, для якого додається шаблон URL-адреси у вигляді XML-файлу.
 • Картографічні сервіси, які пропонує Munidialis Web Kartendienste (WMS) — mundialis при дотриманні ліцензії OpenStreetMap Шаблони URL-адрес у вигляді XML-файлу додаються.
  Він містить 3 шаблони URL-адрес, які можна використовувати як заміну OpenStreetMap.

Щоб додати їх як картографічні сервіси, вміст XML-файлу додається до Налаштувань користувача:
Редагування → Налаштування користувача → Відкрити
PTV Group не несе відповідальності за роботу цих картографічних сервісів, які можуть працювати повільніше.
Примітка: Для PTV Visum 16 і старіших версіях: Замініть “https” на “http”.
Для PTV Vissim/Vistro 2020 (і старіших) обхідного шляху немає, і ми рекомендуємо використовувати картографічні сервіси, що пропонуються з PTV Vissim/Vistro 2021.

Розв’язання
Починаючи з PTV Visum/PTV Vissim 2021:
Жодна користувацька картографічна служба не додається до
Редагування → Налаштування користувача → Графічний інтерфейс → Фонова мапа
зв’язок з OpenStreetMap (або Google) не працюватиме без ліцензії.
Натомість пропонуються картографічні сервіси MapTiler і ‘PTV…’, що надаються компанією HERE і частково базуються на даних OpenStreetMap.

Вони доступні за адресою:
Графіка → Редагувати графічні параметри → Фонова карта → Картографічний сервіс

9. Діалогові вікна

9.1. Діалогове вікно вибору файлу призводить до аварійного завершення роботи

Ознака
Відкриття будь-якого діалогового вікна вибору файлу (для відкриття, збереження, імпорту, експорту будь-якого файлу) призводить до аварійного завершення роботи.
Це стосується всіх продуктів PTV Vision, що працюють під управлінням Windows 11.

Причина
Проблема пов’язана з активною синхронізацією Робочого столу з хмарним сервісом, зокрема OneDrive.

Розв’язання
Оновити до:
PTV Visum 22.01-07, 21.01-15 (див. інформацію про випуск ID 23773)
PTV Vissim 22.00-05, 21.00-13
Difference between Release versions and Service packs/Download Setups and Updates  · Customer Self-Service

Обхідні шляхи

 • Вимкніть у налаштуваннях OneDrive “Керування резервним копіюванням папок” резервне копіювання файлів Робочого столу: “Зупинити резервне копіювання”

Альтернативні варіанти:

 • Вимкніть OneDrive.
 • Або встановіть змінну оточення MIMALLOC_DISABLE_REDIRECT=1. Застереження: Ця опція впливає на час виконання процедур Visum.

10. Редактор мережі

10.1. Скільки часу потрібно для створення мережі?

Питання
Скільки часу зазвичай займає створення мережі?

Відповідь
Для мережі з трьома простими, Х - подібними перехрестями геометрична модель буде готова протягом декількох годин. Кодування існуючого світлофорного регулювання сильно залежить від логіки управління: Кілька хвилин для регулювання з фіксованим часом, кілька годин для моделювання складного регулювання, з пріоритетом громадського транспорту, що приводиться в дію транспортним засобом.

10.2. Максимальна кількість типів транспортних засобів/водіїв

Питання
Скільки різних типів транспортних засобів/водіїв можна змоделювати?

Відповідь
Vissim використовує одиниці транспортних засобів. Кількість типів транспортних засобів і водіїв практично не обмежена. За замовчуванням включені такі типи транспортних засобів: автомобіль, вантажівка, автобус, трамвай, пішохід і велосипед. Разом з усіма специфікаціями за замовчуванням VISSIM забезпечує швидкий запуск проєкту.

10.3. Ефекти взводу

Питання
Чи можна моделювати ефекти групи?

Відповідь
Так, це можливо.
Визначення перше: група автомобілів (відома як “пачка”), розмір якої визначається часом сигналів.

Ці ефекти групи можуть бути згенеровані за допомогою

 • моделювання прилеглих перехресть (групи, утворені сигналами)
 • подовження вхідних відрізків (групи, утворені слідуванням автомобілів та різними бажаними швидкостями).

Визначення друге: Групування транспортних засобів у пачки - це метод збільшення пропускної здатності доріг. Автоматизована система управління дорогами - це запропонована технологія для цього.

Це може бути змодельовано за допомогою скриптів, див. приклад Platooning.inpx в …Examples Training\Autonomous Vehicles (AV)\Platooning.COM (починаючи з Vissim 9). У майбутній версії PTV Vissim також може бути реалізована інтегрована функціональність (без необхідності використання сценаріїв).

10.4. Типи перехресть

Питання
Чи можна у Vissim моделювати такі типи перехресть, як перехрестя регульовані, не регульовані або кільцеві перехрестя?

Відповідь
У Vissim можна моделювати будь-яку геометрію перехресть (регульовані перехрестя, пріоритетні перехрестя, злиття, включаючи будь-який тип кільцевих перехресть).
Базовим елементом мереж Vissim є відрізок (ділянка дороги) з однією або декількома смугами руху. Відрізки можуть бути змодельовані точно відповідно до геометрії реального перехрестя з точністю до одного міліметра. На основі структури відрізка можна застосувати такі елементи мережі, як світлофори, конфліктні зони, правила пріоритету тощо.

10.5. Призначити новий статичний маршрут, якщо транспортний засіб ще має призначений маршрут

Питання
Чи можна призначити транспортному засобу новий статичний маршрут, якщо йому вже призначено?

Відповідь
Ні, новий статичний маршрут буде розглядатися транспортним засобом тільки в тому випадку, якщо існуючий маршрут був завершений (пройдена зелена смуга). Однак, часткові маршрути, маршрути по паркувальним майданчикам і маршрути з керуванням по смугам руху враховуються транспортними засобами, які рухаються за статичним маршрутом.

10.6. Максимальний розмір мережі

Питання
Який максимальний розмір мережі, з якою може працювати Vissim?

Відповідь
Найбільша ліцензія Vissim не має вбудованого обмеження. Тому розмір мережі обмежується лише ресурсами комп’ютера. Крім апаратного забезпечення, основними факторами, що визначають швидкість симуляції, є кількість транспортних засобів, що одночасно знаходяться в мережі, кількість світлофорів та кількість можливих шляхів (динамічний перерозподіл).

10.7. Конфліктні зони: пріоритет ігнорується

Питання
Деякі конфліктні зони, схоже, діють інші пріоритети, ніж ті, що зазначені в коді. Здається, що пріоритет мають транспортні засоби, які поступаються дорогою. Чому так відбувається і як цього уникнути?

Відповідь
Для того, щоб транспортний засіб відреагував на конфліктну зону, він повинен бачити кінець конфліктної зони.

Обхідні шляхи:

 • Підвищити значення атрибуту “Observed vehicles in front”: Базові дані > Поведінка водія.
  Для довгих зон конфлікту може статися так, що визначена кількість “Observed vehicles in front” буде замалою, щоб врахувати всі транспортні засоби (зона конфлікту внутрішньо також враховується як транспортний засіб).
 • Підвищити значення атрибуту “Look ahead distance (minimum)”: Базові дані > Поведінка водія.
  Це гарантує, що транспортні засоби бачать кінець зони конфлікту, незалежно від кількості “Observed vehicles in front”. Ми рекомендуємо застосовувати цю поведінку водіння лише на тих відрізках/з’єднаннях, де це необхідно для того, щоб швидкість симуляції була якомога вищою.
 • Використовуйте об’єкт мережі “Правила пріоритету”.
  Конфліктні ділянки іноді ігноруються транспортними засобами, наприклад, через те, що інші транспортні засоби продовжують чекати через іншу конфліктну ділянку. За допомогою правила пріоритету ви можете моделювати перехрестя так, щоб вони були вільними.
  (Див: Посібник 6.13.2.3 Для моделювання поведінки на перехресті краще використовувати конфліктні зони, ніж правила пріоритету).

10.8. Чи можна моделювати обгін на смугу зустрічного руху?

Питання
Чи можна змоделювати обгін на смузі зустрічного руху, наприклад, для сільської односмугової дороги?

Відповідь
Так, моделювання обгону на смузі зустрічного руху можливе. Будь ласка, подивіться на приклад: “…\Examples Training\Overtaking In The Opposing Lane\Interurban” and the PTV Vissim Help.

10.9. Правило або обмеження для автомагістралей

Питання
Чи існують якісь особливі правила або обмеження для автомагістралей?

Відповідь
Vissim має окремі моделі для міського руху і для автомагістралей (моделі, слідування за автомобілями - Wiedemann 74 і Wiedemann 99). Розв’язки на автомагістралях можуть бути змодельовані з використанням стандартних елементів мережі. Зони злиття були протестовані і перевірені на відповідність стандартам HCM.

10.10. Моделювання інциденту з однією або декількома заблокованими смугами руху

Питання
Як змоделювати ситуації, коли заблоковано одну або кілька смуг руху?

Відповідь
Рекомендована опція включена до стандартної інсталяції Vissim за адресою “…\Examples\Training\SpecialModeling\Incident”. Використовується наступна техніка:
1.Створіть міні-з’єднувач (довжиною приблизно 1 м) всередині одного відрізку, що з’єднує всі смуги, які все ще доступні під час інциденту.
2. Створіть часткове рішення про маршрутизацію, яке включає новостворений з’єднувач, і визначте його на період часу, коли повинен статися інцидент.
3. Крім того, якщо ви хочете змоделювати транспортний засіб, що потрапив в інцидент, створіть парковку на заблокованій смузі.
4. Переконайтеся, що рішення про маршрутизацію для парковки активне лише стільки часу, скільки потрібно для того, щоб дозволити одному транспортному засобу припаркуватися.
5. Призначте час перебування на стоянці, який відповідає часовому періоду часткового маршруту.

Цей метод відображає найбільш плавну поведінку при зміні смуги руху.
Зверніть увагу, що цей метод моделювання неможливий у поєднанні з динамічним перерозподілом.

10.11. Як я можу дізнатися більше про особливості визнання розривів?

Питання
Як я можу дізнатися більше про особливості визнання розривів?

Відповідь
Оскільки прийняття розривів може відрізнятися в різних місцевостях, ця змінна вважається “інженерним заходом”, що означає, що моделювальник повинен використовувати інженерні знання або польові дані для конкретної місцевості при встановленні правил пріоритету.

10.12. Моделювання доріг під поверхнею

Питання
Чи можна моделювати дороги під поверхнею?

Відповідь
Якщо ви задасте від’ємну висоту для відрізку, він буде відображатися нижче 0-рівня і, таким чином, спочатку буде невидимим в 3D режимі. Однак, транспортні засоби все одно будуть рухатися по такому відрізку, і ви зможете зазирнути під 0-рівень в 3D-режимі. Ви також можете перемістити всю мережу (за винятком фонових файлів) на іншу висоту, використовуючи параметр z у “Edit - Translate Network”.
Починаючи з Vissim 6.00 це також можливо за допомогою рівнів

10.13. Введення тексту в редакторі мережі

Питання
Як ввести текст у редакторі мережі?

Відповідь
У редакторі мережі ви можете переглянути атрибути об’єкта мережі у текстовому полі та позиціонувати текстове поле.

Відображення мітки

 1. На панелі інструментів Об’єкти мережі в рядку потрібного типу об’єкта мережі натисніть кнопку Edit graphic parameters.
  Відкриється список з графічними параметрами типу об’єкта мережі.
 2. Переконайтеся, що для атрибута “Label visibility” вибрано опцію.
 3. Натисніть на кнопку поруч з атрибутом “Label attribute”.
  Відкриється список атрибутів.
 4. Виберіть потрібний запис.
 5. Підтвердіть вибір кнопкою “ОК”.
 6. Натисніть поруч зі списком графічних параметрів.

Мітка буде показана в об’єкті мережі.
Для отримання додаткової інформації натисніть Довідка > Довідка PTV Vissim і зверніться до розділу “Viewing and positioning label of a network object”.

10.14. Як моделюються ділянки злиття?

Питання
Як моделюються ділянки злиття?

Відповідь
Ділянка злиття повинна моделюватися як єдиний відрізок з такою ж кількістю смуг руху, як і на головній дорозі плюс смуга (смуги) злиття. Переконайтеся, що в кінці ділянки злиття використовується лише один з’єднувач для з’єднання з рештою смуг руху.
На автомагістралях для збільшення пропускної спроможності використовуйте опцію “free lane change” для відрізків, що з’єднуються.

10.15. Чи можна змоделювати платні ворота?

Питання
Чи можна моделювати платний проїзд?

Відповідь
Так, за допомогою знаків зупинки з додатковим розподілом часу.

10.16. Зворотній затор/ударні хвилі/розширення та звуження смуги руху/знак змінних повідомлень (VMS)

Питання
Чи можливо у Vissim моделювати такі особливості, як зворотній затор, ударні хвилі, знання місцевості деякими водіями (за допомогою пробних поїздок), розширення та звуження смуги руху, змінних дорожніх знаків (VMS) тощо?

Відповідь
Оскільки модель є мікроскопічною, ударні хвилі та зворотні затори моделюються за замовчуванням.
Локальні знання можуть бути змодельовані через Динамічний перерозподіл шляхом визначення різних класів транспортних засобів і дозволу пробних поїздок тільки для цих класів.
розширення та звуження смуги руху можна легко змоделювати за допомогою параметрів відрізку.
VMS та інші типи управління дорожнім рухом можна моделювати за допомогою інтерфейсів VAP або COM.
Дивіться також каталог “…\Examples” у вашій стандартній інсталяції VISSIM для прикладів на ці теми.

10.17. Оновити/визначити вибір маршруту

Питання
Як визначається та оновлюється вибір маршруту під час кожного запуску?

Відповідь
Вибір маршруту може бути визначений користувачем (статична маршрутизація) або розрахований ітеративно за допомогою додаткового модуля динамічного перерозподілу. Маршрути також можна імпортувати з програмного забезпечення для моделювання транспортного попиту PTV Visum.

10.18. Як змоделювати рух на зелену стрілку для правого повороту (RTOR)?

Питання
Як змоделювати рух на зелену стрілку для правого повороту (RTOR)?

Відповідь
Зверніться до довідки PTV Vissim (PTV Vissim and Viswalk Help) > Creating and editing a network» > "Modeling right-of-way without SC > “Modeling stop signs and toll counters” > “Using stop signs for right turning vehicles even if red”.

10.19. Як відновити діалогові вікна PTV Vissim

Питання
Деякі діалогові вікна PTV Vissim мають неправильний розмір або положення. Як відновити значення за замовчуванням?

Відповідь

 1. Виберіть Редагувати > Параметри користувача.
 2. Виберіть пункт Графічний інтерфейс > Загальні.
 3. Натисніть кнопку “Reset dialog positions”.

10.20. Як користуватися комбінаціями клавіш (гарячими клавішами) PTV Vissim

Питання
Чи є в PTV Vissim комбінації клавіш (гарячі клавіші), які дозволяють виконувати певні функції безпосередньо?

Відповідь
Так, у PTV Vissim є вбудовані гарячі клавіші, і нижче наведено список найбільш часто використовуваних гарячих клавіш. Ви також можете створити власні комбінації клавіш для команд меню. Для отримання додаткової інформації про це, а також повного списку всіх доступних гарячих клавіш, зверніться до наступної сторінки довідки: Using hotkeys

 • Ctrl+A: У режимі 2D: Перемикання осьового режуму
 • Ctrl+B: Показати або приховати фонове зображення
 • Ctrl+D: Перемикання 3D режиму
 • Ctrl+E: Під час запуску симуляції: Перемикання кольору статусу транспортного засобу
 • Ctrl+M: Виміряти відстань
 • Ctrl+N: Увімкнути або вимкнути просте відображення мережі
 • Ctrl+Q: Увімкнути або вимкнути швидкий режим
 • Ctrl+R: Перерахувати сплайн
 • Ctrl+U: Перемикання формату часу симуляції для рядка стану
 • Пробіл: Під час симуляції в режимі Simulation single step виконати наступний крок.
 • Клавіша “плюс”: якщо запущено безперервну симуляцію, збільшити швидкість симуляції.
 • Клавіша “мінус”: якщо запущено безперервну симуляцію, зменшити швидкість симуляції.

10.21. Швидкісні поїзди не зупиняються і зникають

Питання
У моїй мережі є швидкісні поїзди, які сповільнюють рух, але не зупиняються на станції. Потім поїзди зникають в кінці відрізка. Чому це відбувається і як це виправити?

Відповідь
Поїзд не може зупинитися, тому що його гальмівна здатність обмежена, і тому йому потрібна більша відстань, ніж для звичайного руху, щоб вчасно помітити зупинку. Якщо він не може вчасно зупинитися, він сходить зі свого маршруту і потяг видаляється з мережі (ця подія реєструється в повідомленнях).
Щоб виправити це, у параметрах поведінки поїзда збільшіть максимальну дистанцію огляду.

10.22. Перехрестя з розділенням за рівнем

Питання
Як PTV Vissim працює з перехрестями, розділеними за рівнями?

Відповідь
Навіть якщо ви відтворите відрізки, що перетинають один одного, програма не розпізнає це як перехрестя, якщо ви не змоделюєте з’єднувачі або будь-який тип регулювання перехрестям (управління сигналами, конфліктні зони і/або правила пріоритету).
У 3D-режимі ви можете ввести значення висоти для будь-якого відрізку/з’єднувача, щоб показати різні рівні.

10.23. Додавання годинника часу доби до відео

Питання
Як відобразити годинник у редакторі мережі або в експортованому відео *.avi, який показує секунду або час доби у форматі гг:хх:сс?

Відповідь
Показувати мітку часу в редакторі мережі або експортованому *.avi відео:
Редактор мережі > Редагувати основні графічні параметри > Показувати мітку часу моделювання
Показати секунди імітації:
Перегляд > Час імітації > Секунди імітації
Показувати час у форматі чч:мм:сс:
Перегляд > Час моделювання > Час доби
Встановити час початку симуляції:
Моделювання > Параметри > Час початку

10.24. Чи сумісні моделі, створені у попередніх версіях PTV Vissim, з пізнішими версіями?

Питання
Чи сумісні моделі, створені у попередніх версіях PTV Vissim, з пізнішими версіями?

Відповідь
Так, як правило, моделі, створені в попередніх версіях PTV Vissim, можуть бути прочитані в більш пізніх версіях.
Файли мережі, створені в VISSIM 5.40 або більш ранніх версіях, мають розширення *.inp, тоді як файли, створені в PTV Vissim 6 або більш пізніх версіях, мають розширення *.inpx.
Файли *.inp, створені в VISSIM 5.30 або більш ранній версії, повинні бути спочатку збережені в VISSIM 5.40-13, перш ніж їх можна буде відкрити в PTV Vissim 6 або більш пізніх версіях.
(Ми не гарантуємо, що ті самі результати можуть бути відтворені між різними версіями або навіть між різними пакетами оновлень).

10.25. Як уникнути зміни смуги руху безпосередньо перед стоп-лінією

Питання
Чи можна уникнути зміни смуги руху безпосередньо перед стоп-лінією (сигналами/правилами пріоритету)?

Відповідь
Так, можна. Для короткої ділянки (наприклад, 20 м) перед стоп-лінією застосуйте позначку “No lane change…” в атрибутах відрізку/з’єднувача для всіх смуг і всіх класів транспортних засобів (можливо, вам доведеться розділити відрізок, щоб отримати відповідну ділянку).

Увага! На цій ділянці може виникнути затор, оскільки зміна смуги руху неможлива, навіть якщо це необхідно для проходження маршруту.

10.26. Додати круговий відрізок / Радіус

Питання
Як відтворити криволінійні відрізки і вказати радіус?

Відповідь
Не існує прямого способу введення радіуса, але є обхідні шляхи:

A) Виберіть “Add Circular Link” з контекстного меню посилань. Радіус буде показано в рядку стану (тут неможливо ввести радіус безпосередньо).
Потім ви можете видалити всі непотрібні проміжні точки, перетягнувши кінцеву точку відрізка на будь-яку проміжну точку, щоб створити потрібну дугу. Крім того, ви можете вибрати “Split route here” з контекстного меню.
Для сусідніх смуг, наприклад, шириною 5 м, дійте наступним чином:

 • Визначте криву лінію з шириною смуги 5 м.
 • Виберіть “Create opposite lane” з 1 смугою з контекстного меню.
 • Якщо нове з’єднання було створено не з того боку, виберіть “Invert direction”.
 • Дійте так само, цього разу починаючи з останньої створеної ланки, поки не створите всі бажані радіуси.

Б) Використовуйте скрипт, щоб вставити проміжні точки кола у вигляді полігону на відрізку або з’єднувачі.

10.27. Як змоделювати транспортні засоби, що рухаються з двосмугової дороги на односмугову?

Питання
Я використовую два з’єднувачі (по одному на кожну смугу) при переході з двосмугового відрізка на односмуговий. Як я можу уникнути непотрібної зміни смуги руху через те, що є два можливих маршрути?

Відповідь
Такий спосіб моделювання є некоректним. Вам потрібен лише один з’єднувач, який з’єднує двосмугову дорогу з односмуговою. Завдяки маршрутній функціональності PTV Vissim, транспортні засоби автоматично змінять смугу руху на ту, яка з’єднана з односмуговим відрізком і, таким чином, існує лише один можливий маршрут.
Такий тип моделювання рекомендується як для статичних маршрутів, так і для динамічного перерозподілу.

10.28. Як визначити положення транспортних засобів у системі координат WGS 1984 або використати фонові зображення з прив’язкою до місцевості?

Питання
Як визначити положення транспортних засобів у системах координат “WGS 1984” або “Sphere Mercator”/“Mercator (sphere)” чи за допомогою фонових зображень, що відповідають певній чітко визначеній системі координат?

Відповідь
PTV Vissim не підтримує картографічні проекції фонових файлів, окрім Sphere Mercator. Натомість PTV Vissim використовує власну локальну метричну систему координат, яка визначає плоску поверхню.
Через це PTV Vissim не надає жодних перетворень координат, але починаючи з PTV Vissim 10, приклад використання формул у Визначених користувачем атрибутах (UDA) для визначення координат у Sphere Mercator/Mercator (sphere) наведено тут:
c:\Users\Public\Documents\PTV Vision\PTV Vissim 2023\Examples Training\Evaluation\WGS Coordinates.UDA
Будь-які фонові файли, створені в CAD або ГІС системах, повинні або прийняти цю локальну систему координат, або відповідати Sphere Mercator. Зіставлення значень координат деякої центральної точки мережі, наприклад, вузла або Опорної точки: Базові дані > Налаштування мережі > Відображення > Фонові карти > Опорна точка в мережі

Щодо використання фонових зображень, зверніться до наступного розділу посібника або онлайн-довідки PTV Vissim: ‘Creating and editing a network’ > ‘Inserting a background image’ > ‘Using background images’ > ‘Loading image file as background image’.

Для зміни системи координат в AutoCAD Map 3D див: AutoCAD Map 3D Help

10.29. Як змоделювати парковку в PTV Vissim?

Питання
Як я можу змоделювати парковку в PTV Vissim?

Відповідь
Існують наступні варіанти використання елементі мережі Парковка:

 1. Для використання статичних маршрутів:
  Моделювання придорожніх парковок і смуг для посадки/висадки пасажирів.
  Можна моделювати будь-яку орієнтацію, наприклад, паралельні, діагональні та перпендикулярні парковки.
 2. Для динамічного перерозподілу:
  Моделювання пунктів відправлення та призначення поїздок. У Vissim реалізована модель вибору паркувального майданчика на основі логіт-функції. Більш детальну інформацію можна знайти в посібнику користувача Vissim.

10.30. Моделювання маршрутів ГТ, зупинок ГТ та світлофорного регулювання

Питання
Як моделюються автобусні маршрути та зупинки? Чи можна змоделювати виявлення автобусів, регулювання та надання пріоритету?

Відповідь
Громадський транспорт моделюється як трамваї та/або автобуси з високою деталізацією та фіксованими маршрутами. Зупинки та розклади руху також моделюються. Час очікування на зупинках залежить від розкладу руху та визначеного користувачем випадкового розподілу часу пересадки пасажирів. Опціонально можна вибрати метод розрахунку часу очікування, який використовують реальні пасажиропотоки для визначення часу очікування. Пріоритет на світлофорних перехрестях може бути повністю змодельований за допомогою логіки виявлення та управління з використанням світлофорного контролера, що приводиться в дію транспортним засобом.

10.31. Встановлення заборонених маневрів

Питання
Як встановлюються заборонені маневри?

Відповідь
При використанні статичних маршрутів рух є забороненим, якщо для нього не призначено жодного маршруту (якщо маршрути існують хоча б для одного іншого руху).
Маршрути залежать від класів транспортних засобів, що дозволяє заборонити повороти лише для певного класу.
При використанні динамічного перерозподілу, з’єднувачі можуть бути закриті для певних класів транспортних засобів.

11. Пішоходи

11.1. Пішохідні переходи

Питання
Чи можна моделювати пішохідні переходи?

Відповідь
Так, можна змоделювати будь-який тип пішохідного переходу, включаючи переходи на “зебрі”, дозволені потоки (де транспортні засоби, що повертають, повинні пропустити пішоходів) і переходи з світлофорним регулюванням.
Приклади на ці теми можна знайти в каталозі “…\Examples\Training\SignalControl” у вашій стандартній інсталяції PTV Vissim.

11.2. Вимірювання кількості пішоходів на пандусі

Питання
Як можна виміряти кількість пішоходів на пандусі?

Відповідь
Будь ласка, зверніть увагу на атрибут “additional level” для секцій. З його допомогою можна виміряти кількість пішоходів на пандусі.

11.3. Посадка/висадка пасажирів у поїзди або автобуси

Питання
Чи може PTV Vissim моделювати посадку/висадку пасажирів у поїзди чи автобуси?

Відповідь
Так, це можливо за допомогою додаткового пішохідного модуля PTV Viswalk.
В якості альтернативи (без пішохідного модуля) PTV Vissim може відстежувати пасажиропотоки для кожного маршруту і зупинки (без їх візуалізації), щоб розрахувати час очікування поїзда/автобуса на зупинці для реалістичної роботи громадського транспорту.

12. Світлофорне регулювання

12.1. Досягнення координації регульованих перехресть

Питання
Я хотів би дізнатися, як досягається координація регульованих перехресть у PTV Vissim?

Відповідь
В основному є два варіанти:

 1. Для статичного зміщення ви можете “shift” всі цикли керування сигналами за допомогою атрибуту зсуву у вікні “Signal Controller”.
 2. Для змінного зміщення в поєднанні з контролерами, що приводяться в дію транспортним засобом, ви можете зв’язати два або більше контролерів за допомогою “Signal Control Communication”. Ви можете зв’язати контролери сигналів, які підтримують зв’язок з іншими пристроями керування.
  Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до посібника PTV Vissim “Linking SC”.

12.2. Можливості моделювання світлофорного контролера

Питання
Які можливості є в PTV Vissim для моделювання світлофорного контролера?

Відповідь
Керування світлофором з фіксованим часом входить до стандартної ліцензії. Доповнення VISSIG надає додаткову функціональність в редакторі сигнальних програм за межами стандартної версії PTV Vissim. Моделі декількох стандартних контролерів для керування світлофорами доступні як окремі, незалежні продукти. Також доступний VisVAP, графічний інструмент блок-схем для розробки та редагування власної логіки керування світлофорами, що приводяться в дію транспортним засобом, включаючи будь-які спеціальні функції (наприклад, пріоритет ГТ, випередження на залізниці, знаки зі змінним повідомленням на автомагістралях тощо).

12.3. VisVAP: Підручники/навчальні ресурси

Питання
Чи є у вас підручники або навчальні ресурси зі створення логіки керування сигналами у VisVAP?

Відповідь
Як перший крок, вам слід переглянути вебінар “Creating a simple actuated signal control logic with VisVAP” (https://www.youtube.com/watch?v=YKvNQA9jXhI/), в якому обговорюється процес налаштування VAP-контролера в PTV Vissim за допомогою VisVAP.

У PTV Vissim натисніть Довідка > Приклади > Відкрити навчальний каталог і перегляньте приклади VAP у папці “Керування сигналами”.

Будь ласка, зверніться до документації, розташованої тут, у папці “Doc” в директорії інсталяції PTV Vissim. Там ви знайдете VisVAP 216 ENG.pdf та VAP_216_e.pdf, які повинні надати вам достатньо інформації для початку роботи з VisVAP.

13. Моделювання руху транспортних засобів

13.1. Призначення окремого графіка максимального прискорення

Питання
Для чого потрібен окремий графік максимального прискорення, якщо вже є діапазон для потрібного прискорення?

Відповідь
Криві максимального прискорення/сповільнення визначають фізичні межі типу транспортного засобу. Криві бажаного прискорення/сповільнення моделюють типову поведінку водія.

13.2. Використання розподілу транспортних засобів, що в’їжджають в мережу

Питання
Який тип розподілу використовується для транспортних засобів, що в’їжджають в мережу?

Відповідь
Пуассонівський розподіл використовується для часу в’їзду транспортних засобів на мережу. Користувач може вибрати, чи буде цей час прибуття визначатися повністю перед початком моделювання (щоб отримати точну кількість транспортних засобів).

13.3. Бажане прискорення

Питання
Чи не могли б ви пояснити, коли і як застосовується бажане прискорення?

Відповідь
Бажане прискорення - це прискорення, з яким транспортний засіб досягає бажаної швидкості у вільному потоці (тобто без впливу будь-яких інших факторів).

13.4. Конфліктні зони: пріоритет не враховується

Питання
Деякі конфліктні зони, схоже, працюють з іншим пріоритетом, ніж зазначено в коді. Здається, що пріоритет мають транспортні засоби, які поступаються дорогою. Чому так відбувається і як цього уникнути?

Відповідь
Для того, щоб транспортний засіб відреагував на конфліктну зону, він повинен бачити кінець конфліктної зони.

Обхідні шляхи:

 • Підвищити значення атрибуту “Observed vehicles in front”: Базові дані > Поведінка водія.
  Для довгих зон конфлікту може статися так, що визначена кількість “транспортних засобів, що спостерігаються попереду” буде замалою, щоб врахувати всі транспортні засоби (зона конфлікту внутрішньо також враховується як транспортний засіб).
 • Підвищити значення атрибуту “Look ahead distance (minimum)”: Базові дані > Поведінка водія.
  Це гарантує, що транспортні засоби бачать кінець зони конфлікту, незалежно від кількості “спостережуваних транспортних засобів попереду”. Ми рекомендуємо застосовувати цю поведінку водіння лише на тих відрізках/з’єднаннях, де це необхідно для того, щоб швидкість симуляції була якомога вищою.
 • Використовуйте об’єкт мережі “Priority Rules”.
  Конфліктні зони іноді ігноруються транспортними засобами, наприклад, через те, що інші транспортні засоби продовжують чекати через іншу конфліктну зону. За допомогою Правил пріоритету ви можете моделювати перехрестя так, щоб вони були вільними.
  (Див: Посібник 6.13.2.3 Для моделювання поведінки на перехресті краще використовувати конфліктні зони, ніж правила пріоритету).

13.5. Як я можу автоматично запускати одну і ту ж симуляцію кілька разів?

Питання
Як я можу автоматично запускати одну і ту ж симуляцію кілька разів, наприклад, у виставковому залі?

Відповідь
Ви можете використати параметр командного рядка наступним чином:
vissim.exe [filename.inp] -s10
Це запустить симуляцію [filename.inp] 10 разів від початку до кінця.

13.6. Моделювання руху транспортних засобів: Вантажні автомобілі не змінюють смугу руху

Питання
У мене виникла ситуація, коли вантажівки зникають з мережі після 60 секунд очікування зміни смуги руху для повороту ліворуч. Інші транспортні засоби пропускають їх, але вони не змінюють смугу руху. Чому так відбувається?

Відповідь
Перевірте, чи смуга, на яку хоче перелаштуватися вантажівка, закрита для вантажівок (кнопка “Lane Closure…” у вікні відрізок/з’єднувач), або чи перелаштування на цю смугу заборонено для вантажівок (кнопка “No lane change…” у вікні відрізок/з’єднувач).

13.7. Змоделюйте рух заднім ходом/місце для паркування/парковка заднім ходом

Питання
Чи може PTV Vissim моделювати рух заднім ходом, наприклад, для парковок?

Відповідь
Так, починаючи з PTV Vissim 10, транспортні засоби можуть виїжджати заднім ходом з парковок. Крім того, паркування заднім ходом можливе, починаючи з PTV Vissim 2022. Будь ласка, дивіться приклади в розділі “…\Examples Training\Parking” та довідку PTV Vissim для отримання додаткової інформації.

13.8. Що зменшує швидкість моєї симуляції?

Питання
Моя симуляція працює повільно, хоча в мережі менше 200 автомобілів. Іноді здається, що швидкість симуляції сильно змінюється протягом однієї симуляції. Що може бути причиною?

Відповідь
Перевірте наступне:

 • Видаліть всі розподіли швидкості, які не використовуються в симуляції (особливо ті, що мають вищу швидкість).
 • Перевірте параметри правил пріоритету. Уникайте довгих розривів або випереджень у поєднанні з кількома шляхами зворотного огляду.
 • Множинних шляхів огляду також можна уникнути, зменшивши параметр поведінки водія “Відстань озирання” для всіх відрізків/з’єднань, де це можливо (наприклад, на парковках, де кожне місце моделюється на окремому відрізку - наприклад, для діагональної або перпендикулярної парковки).
 • На кільцевих розв’язках зменшити кількість коротких з’єднувачів (які використовуються для цілей маршрутизації).

14. Списки

14.1. Зчитування або імпортування файлу атрибутів

Питання
Чи можна прочитати або імпортувати файли атрибутів?

Відповідь
Ні, але існують наступні обхідні шляхи:

 • У контекстному меню Списки використовуйте “Copy cells” та “Paste cells” для перенесення значень атрибутів між моделями.
 • Файл → Зчитати додатково → Мережа (з INPX файлом)
  У діалоговому вікні “Read additionally” зніміть позначки з усіх непотрібних типів об’єктів мережі та встановіть налаштування “Conflict avoidance” = “None” та “Conflict handling” = “Overwrite object”.
  PTV Vissim and Viswalk Help

15. Управління сценаріями

15.1. Як експортувати індивідуальний сценарій

Питання
Чи є спосіб скасувати розміщення проекту PTV Vissim в менеджері сценаріїв? Або іншими словами, чи можна експортувати сценарій як окремий *.inpx файл?

Відповідь
Виберіть Файл > Менеджер сценаріїв > Структура проєкту, вкладка Сценарії, виберіть сценарій у списку і натисніть кнопку “export selected scenarios” (дискета з червоною стрілкою). Це призведе до експорту окремого файлу мережі сценарію (у форматі *.inpx). Для отримання додаткової інформації натисніть Довідка > Довідка PTV Vissim і зверніться до розділу “Editing the project structure”.

15.2. Який файл даних слід використовувати для відкриття моделі з менеджеру сценаріїв?

Питання
У проєкті з менеджером сценаріїв у мене є два файли даних: *.inpx і *.vissimpdb. Який файл даних слід використовувати для відкриття проєкту?

Відповідь
Не має значення, який файл ви використовуєте для відкриття проєкту. Файл *.inpx містить базову мережу і посилання на файл *.vissimpdb. Файл *.vissimpdb має двійкове кодування і містить всі дані (модифікації, …) з менеджеру сценаріїв.