PTV Vissim: часті запитання

5. Динамічний перерозподіл

5.1. Період моделювання становить близько 24 годин (86400 секунд), через 4 години більше не генерується жодного транспортного засобу.

Ознака
У мене період симуляції близько 24 годин (86400 секунд), через 4 години більше не генерується жодного транспортного засобу.

Причина
Проблема виникає через те, що для трафіку з матриць потрібно, щоб парковка призначення на момент відправлення була відкрита протягом усього періоду моделювання (а не тільки протягом періоду моделювання, що залишився). Це означає, що час відкриття 99.999 секунд недостатньо для періоду моделювання 86.400 симуляційних секунд від часу відправлення 13599,1.

Рішення
Будь ласка, визначте час роботи 999.999 для всіх парковок, тоді це буде працювати.

5.2. В яких одиницях вимірюється функція узагальнених витрат (generalized cost)?

Питання
В яких одиницях вимірюється функція узагальнених витрат? Як правильно визначити коефіцієнти?

Відповідь
Для узагальненої вартості не існує неявної одиниці виміру, тому ви можете вільно її обирати. Потрібно лише врахувати, що час у дорозі вимірюється в секундах, відстань - в метрах, а вартість зв’язку не має неявної одиниці виміру. Тому вам потрібно вибрати коефіцієнти як вагові, так і коефіцієнт перерахунку для переведення з однієї одиниці в обрану вами одиницю.

Приклад: Ви вибрали $ як одиницю вартості.

Тепер вам потрібно визначити вартість однієї секунди часу в дорозі в $, а також вартість 1 метра в $ (якщо ви хочете включити відстань у свій розрахунок).
Якщо ви використовуєте будь-яку вартість зв’язку, ви визначите її як вартість в $.

5.3. Райони повинні завантажуватися на двох різних парковках

Питання
У мене є кілька випадків, коли райони повинні завантажуватися на двох різних парковках (конектори районів). Як це зробити?
Відповідь

Ви можете призначити один і той самий номер району для декількох парковок і встановити коефіцієнт пропорційності для кожного з них.

5.4. Побудова структури вузлів… Вузол n

Ознака
При ініціалізації моделювання PTV Vissim зависає на “Build node structure… Node n”

Причина
Ця проблема зазвичай виникає, коли в мережі відсутні вузли. У таких випадках існує занадто багато можливих шляхів/ребер, і PTV Vissim не може побудувати абстрактний граф мережі.

Розв’язання
Додайте необхідні вузли; зазвичай достатньо одного вузла на перехрестя.
Для отримання додаткової інформації про те, як правильно кодувати вузли для динамічного перерозподілу, у PTV Vissim натисніть Довідка > Довідка PTV Vissim і зверніться до розділу “Building an Abstract Network Graph” та його підрозділів.

5.5. Чи залежить вартість маршруту лише від часу поїздки?

Питання
Чи залежить вартість маршруту тільки від часу поїздки?

Відповідь
Замість просто часу поїздки використовується узагальнена функція (generalized cost) витрат. Вартість на відрізках є зваженою сумою часу поїздки, відстані та вартості конкретного відрізку. Користувач має контроль над вагою, яка використовуються для кожного конкретного типу транспортного засобу.

5.6. Конвергенція не досягнута

Питання
Я використовую динамічний перерозподіл для мережі і виконав кілька прогонів, але модель ніколи не досягає конвергенції. Чи є у вас якісь пропозиції?

Відповідь
Ось дві загальні поради для полегшення конвергенції.

 1. Натисніть Трафік > Динамічний перерозподіл > Параметри.
 • На вкладці “Файли” масштабуйте загальний обсяг, наприклад, до 20%.
 • На вкладці “Вибір” активуйте “Уникати довгих об’їздів” і “Обмежити кількість шляхів”, а для відношення “Максимальна кількість шляхів на одну парковку” зменшіть значення за замовчуванням 999 до значення, яке має сенс для просторового охоплення вашої мережі.
 1. Натисніть Імітація > Параметри.
 • Випадковий приріст початкових даних має бути встановлений на 0 для прогонів на конверганію. Якщо модель вже досягла конвергації і виконуються лише оцінки, випадковий крок має бути > 0.
 • Змініть приріст обсягу динамічного перерозподілу, наприклад, на 5%. Для отримання додаткової інформації про динамічний перерозподіл зростання навантаження натисніть Довідка > Довідка PTV Vissim і зверніться до розділу ‘Defining simulation parameters’.

Інші корисні поради:

 • Виберіть лише один з трьох критеріїв узгодження (конвергації); бажано вибрати “Travel time on paths”.
 • Якщо ви виберете декілька критеріїв узгодження, існує ймовірність того, що конвергенція ніколи не буде досягнута, оскільки через зростаючі вимоги критерії конвергації можуть стати надто суворими.
 • Якщо ви виберете критерій конвергації “Volume on edges”, існує ймовірність того, що конвергації ніколи не буде досягнуто, оскільки абсолютна кількість транспортних засобів на ділянках з найбільшою інтенсивністю руху коливається більше, ніж на ділянках з меншою інтенсивністю руху, хоча відсоткове відхилення є однаковим.
 • Використовуйте довші інтервали оцінювання (>= 15 хвилин): Маршрут вважається узгодженим, якщо він збігається у всіх часових інтервалах.
 • За замовчуванням критерій узгодження дорівнює 95%, але залежно від мережі і, особливо, частоти низьких обсягів трафіку (за інтервал), для виконання умови можуть знадобитися менші значення. Довші часові інтервали зазвичай дозволяють отримати вищі відсотки.
 • Сильно перевантажені мережі, як правило, ніколи не узгоджуються. Тому може бути доцільно припустити, що шляхи і розподіл, досягнуті в результаті конвергенції при 70% обсязі трафіку, подібні до тих, що досягаються при 100% обсязі трафіку. Замість того, щоб розподіляти 100% попиту і ніколи не досягати конвергенції в перевантаженій мережі, шляхи можуть бути розроблені з використанням поступового збільшення попиту до, наприклад, 70%. На цьому етапі попит може бути зафіксований на рівні 70% для зближення маршрутів. Припускаючи, що конвергенція досягнута і маршрути перевірені на придатність, попит може бути збільшений до 100% для оціночних прогонів.

5.7. Виконайте корекцію матриці в PTV Vissim

Питання
Чи доступні в PTV Vissim інструменти для корекції матриці?

Відповідь
У PTV Vissim є інструмент корекції матриць. Для отримання додаткової інформації натисніть Довідка > Довідка PTV Vissim і зверніться до розділів “Correcting demand matrices” та “Defining and performing Matrix correction”.
Також можна експортувати мережу PTV Vissim до PTV Visum, який забезпечує більш складну обробку матриць і транспортного попиту.

5.8. Неперерозподілені поїздки в матриці кореспонденції

Питання
Чому деякі поїздки матриці кореспонденції не перерозподіляються?

Відповідь
Будь ласка, перевірте наступні пункти:

 • Чи достатньо довгий період оцінки, щоб охопити всі транспортні засоби? Якщо симуляція триває, наприклад, 3600 секунд і ви робите агрегування в кінці того ж періоду, майже напевно будуть транспортні засоби, які ще не прибули до місця призначення.
 • Чи є помилки в топології мережі, про які повідомляється у файлі повідомлень? Ви можете виявити, що деякі транспортні засоби не можуть дістатися до місця призначення, тому що не існує жодних можливих маршрутів між пунктами відправлення та призначення.
 • Переконайтеся, що після зміни топології мережі ви видалили файли *.bew і *.weg перед повторним запуском симуляції.

5.9. Перегляд/редагування маршрутів

Фрагмент
Як переглянути або відредагувати маршрути, створені за допомогою динамічного перерозподілу?

Відповідь

 1. Відкрийте мережу і виберіть “Parking lot” на панелі інструментів.
 2. Виберіть “Редагування - Автоматичний вибір маршруту…” з меню.
 3. Виберіть потрібну комбінацію зон. Усі знайдені маршрути будуть показані у списку.
 4. Виберіть пункт у списку, щоб показати відповідний маршрут у мережі.

5.10. Абстрактний граф у файлі шляху не збігається з поточним

Питання
Перед запуском симуляції я отримую попередження, що абстрактний граф у файлі шляхів не ідентичний поточному. Що це означає?

Відповідь
Якщо ви змінили мережу Vissim і хочете продовжувати використовувати старий файл шляхів, у вікні Динамічний перерозподіл має бути увімкнена опція “Перевіряти ребра”.
Інакше можуть виникнути наступні помилки:
“The abstract graph (edge structure) in file *.WEG isn’t identical with the current one. Error messages are written to the Messages window.”
“Old abstract graph in *.WEG: The edge 726 cannot be mapped to any edge in the current network graph.”
“One or more paths in file *.WEG are not used anymore. Error messages are written to the Messages window.”
“No edge turn in the node 10 from node 9 to node 14 could be found.”

Будь-яка з цих помилок означає, що стару структуру (файл шляхів) не можна безпечно узгодити з модифікованою мережею Vissim. Вам потрібно або модифікувати вашу мережу, або видалити файл шляхів і дозволити Vissim створити новий.

5.11. Деякі шляхи не вдалося знайти

Питання
Після запуску симуляції я отримую попередження про те, що деякі шляхи не можуть бути знайдені. Чи означає це, що під час симуляції не всі транспортні засоби були розміщені в мережі?

Відповідь
Якщо ви отримали наступне повідомлення:
“No path from parking lot to parking lot can be used because of the following connector closures: , for the following vehicle types:”, це лише попередження.
Це не означає, що транспортні засоби не будуть розміщені в мережі, якщо не з’явиться інше повідомлення:
“No parking lot found from zone with at least one path to destination zone . Vehicles of type from the matrix could not be placed in the network.”

5.12. Налаштуйте параметри після досягнення узгодження для оціночних запусків

Питання
Після досягнення узгодження, які налаштування потрібно змінити, щоб підтримувати об’єми на шляхах і запускати симуляції для оцінки?

Відповідь
Після досягнення узгодження, якщо ви хочете продовжувати використовувати ті самі шляхи, змініть наступні налаштування в динамічному перерозподілі: Параметри:

 • На вкладці Файли зніміть позначку “Store paths (and volumes)”.
 • На вкладці Пошук зніміть позначку “Search new paths”.
 • На вкладці Вибір у розділі Модель вибору шляху виберіть “Use volume (old)”.
 • На вкладці Конвергація (узгодження) зніміть усі позначки з пункту “Convergence condition”.