PTV Vissim: часті запитання

6. Оцінювання

6.1. Я вибрав “Aggregated values - Speed” у налаштуваннях відображення, але відрізки все одно не забарвлені. Чому?

Питання
Я вибрав “Aggregated values - Speed” в налаштуваннях відображення, але відрізки все одно не розфарбовуються. Чому?

Відповідь
Агреговані значення відображаються лише для відрізків, для яких увімкнено “Link Evaluation”. Якщо ви хочете увімкнути цю функцію для всієї мережі, перейдіть у режим мультивибору, виберіть всю мережу і увімкніть “Link Evaluation”.

6.2. Вимірювання часу поїздки транспортних засобів призводить до попередження: “Vehicle … already passed start of travel time section … at simulation time …”

Ознака
Вимірювання часу поїздки транспортних засобів призводить до попередження:
“Vehicle … already passed start of travel time section … at simulation time …”

Причина
Ви отримуєте це попередження, коли транспортний засіб двічі проїжджає початок вимірювання часу поїздки.
Це може статися, якщо ви маєте статичний маршрут від перехрестя до перехрестя та/або розвороти. Тоді існує ймовірність (з огляду на випадковий перерозподіл поворотних маневрів), що деякі транспортні засоби об’їжджають квартал і двічі проходять один і той самий замір часу поїздки.

Розв’язання
Не існує способу запобігти такій поведінці, окрім визначення довших статичних маршрутів через мережу або використання Динамічного перерозподілу.

6.3. Я провів дві симуляції насиченої мережі з різними випадковими значеннями і виявив, що результати (наприклад, довжина черги) досить сильно відрізняються. Чому так відбувається?

Питання
Я провів дві симуляції насиченої мережі з різними випадковими значеннями і виявив, що результати (наприклад, довжина черги) досить сильно відрізняються. Чому так відбувається?

Відповідь
У насиченій мережі незначні зміни можуть призвести до великих наслідків. Наприклад, через незначну зміну зеленого сигналу світлофора кількість транспортних засобів, що проїжджають через нього, може бути на один транспортний засіб менше за цикл. Цей транспортний засіб може виявитися критичним, що призведе до утворення черги, яка безперервно зростатиме під час моделювання, тоді як в іншому випадку зеленого сигналу світлофора було достатньо, щоб задовольнити весь попит. Ці ефекти також можна спостерігати в реальних умовах, де звичайні щоденні зміни можуть призвести до різних дорожніх ситуацій.
Незначна зміна (наприклад, зміна смуги руху) також може призвести до різних результатів у типових статистичних межах. Взагалі кажучи, мережа, яка не працює на межі пропускної спроможності, буде менше реагувати на зміни випадкової величини.

6.4. Як можна визначити середню швидкість автомобіля на маршруті?

Питання
Як визначити середню швидкість автомобіля на маршруті?

Відповідь
Ви можете визначити середню швидкість, вимірявши час поїздки - розділивши довжину маршруту на середній час поїздки, ви отримаєте середню швидкість. Однак це працює лише у випадку, якщо використовується лише один найкоротший маршрут з пункту відправлення до пункту призначення.

6.5. РTV Vissim видає різні результати на різних комп’ютерах

Питання
Чи можливо, що PTV Vissim видає різні результати на різних комп’ютерах?

Відповідь
Наразі ми не знаємо про різні результати на різному обладнанні. Якщо ви використовуєте ту саму інсталяцію PTV Vissim з тими самими файлами моделювання на різних комп’ютерах і все одно отримуєте різні результати, будь ласка, повідомте про ці ефекти в службу підтримки PTV.

6.6. Яка мінімальна кількість прогонів для того, щоб імітаційний експеримент вважався статистично значущим?

Питання
Яка мінімальна кількість прогонів для імітаційного експерименту, щоб він вважався статистично значущим?

Відповідь
Не існує загального правила, оскільки це залежить від програми PTV Vissim:

  • На 10-кілометровій ділянці дороги з низькою інтенсивністю руху, що моделюється протягом однієї години, час поїздки буде дуже стабільним і залежатиме лише від розподілу бажаних швидкостей. Три-п’ять прогонів має бути достатньо.
  • У міській мережі, що складається з декількох складних перехресть з світлофорним регулюванням, можливо, з пріоритетом громадського транспорту, багато “випадкових” подій впливають на керування сигналами (наприклад, два трамваї, що наближаються одночасно). У цьому випадку для отримання суттєвого результату потрібно більше прогонів, особливо якщо одне або кілька перехресть працюють на межі пропускної спроможності.
    Формально, ви повинні оцінити коефіцієнт дисперсії вимірюваної величини, наприклад, часу поїздки. Це можна зробити, запустивши симуляцію кілька разів з різними вихідними даними і обчисливши дисперсію. Потім ви визначаєте рівень надійності, скажімо, 5%, і інтервал допуску для результату, скажімо, 10%. Тоді вам потрібно провести n симуляцій, щоб можна було сказати, що “з імовірністю 95% реальне середнє значення часу поїздки знаходиться в межах виміряного інтервалу +/- 10%”. n визначається за формулою: n = t² * v² / e², де t - значення з t-розподілу для заданого рівня надійності, v - коефіцієнт дисперсії (стандартне відхилення / середнє значення) виміряного значення, а e - допуск (в цьому прикладі: 10%).

6.7. Кодування розділу “Час поїздки” для різних класів транспортних засобів

Питання
Як я можу призначити розділ часу поїздки в PTV Vissim для певних класів транспортних засобів?

Відповідь
Дані завжди збираються для всіх типів транспортних засобів. Якщо вам потрібні результати для якогось конкретного класу транспортних засобів, ви повинні вибрати його окремо: Оцінка > Конфігурація > вкладка “Атрибути результатів” > “Additionally collect data for these classes”.

6.8. Чи потрібно враховувати “період прогріву” для моєї симуляції?

Питання
Чи потрібно враховувати “період прогріву” для моєї симуляції?

Відповідь
Моделі PTV Vissim повинні включати “період прогріву” на додаток до періоду аналізу, щоб отримати реалістичні результати. Моделювання завжди починається з порожньої мережі, тому для аналізу вона повинна бути попередньо завантажена. Тривалість “періоду прогріву” залежить від розміру мережі та рівня завантаженості. Як правило, достатньо “періоду прогріву” від 15 до 30 хвилин. Це означає, що для одногодинного періоду аналізу загальний час виконання симуляції становитиме щонайменше 1,5 години. Переконайтеся, що всі оцінки починаються після “періоду прогріву”: змініть атрибут “From-time” у вікні Конфігурація оцінки.

6.9. Оцінка відносних затримок на відрізках

Питання
Як оцінити відносні затримки на відрізках (кольорове відображення на відрізках)?

Відповідь
Відповідний атрибут ви можете знайти в розділі
Списки > Результати > Затримка на відрізках (відносна)
всі типи
Для відображення цих значень за допомогою кольорової схеми:
Відрізки - Редагування графічних параметрів,
активуйте “use color scheme” в "режимі відтворення
класифікація за “Segments”
вибрати атрибут
затримка (відносна)
наприклад, Середнє x Всього x Всі типи
Використання попередньо визначеної схеми кольорів:
“delay relative”
адаптуйте нижню або верхню межу, якщо потрібно

6.10. Де я можу завантажити інструкцію та інсталяційний файл для додаткового модуля EnViVer?

Питання
Де можна завантажити інструкцію та інсталяційний файл (*.exe) для додаткового модуля EnViVer?

Відповідь
Посібник та інсталяційний файл (*.exe) для EnViVer можна завантажити на наступній сторінці: PTV Vision Setups.

6.11. Чи можу я визначити рівень обслуговування (LOS) перехрестя у PTV Vissim?

Питання
Чи можу я визначити рівень обслуговування (LOS) перехрестя у PTV Vissim?

Відповідь
Ви можете оцінити LOS для перехресть за допомогою оцінки вузлів.
LOS в PTV Vissim можна порівняти з LOS, визначеним в американському Посібнику з пропускної здатності автомобільних доріг (HCM) від 2010 року.
Ви знайдете приклад у навчальному каталозі: Довідка > Приклади > Відкрити навчальний каталог > Оцінка > LOS With UD Thresholds.inpx.

6.12. Як впливає зміна випадкового значення? Яке значення найближче до “реального життя”?

Питання
Як впливає зміна випадкового значення? Яке значення найближче до “реального життя”?

Відповідь
Випадкове значення впливає на багато аспектів моделі. Воно просто змінює початкові значення генераторів випадкових величин, які використовуються всередині моделі. Ці значення впливають на час прибуття транспортного засобу в мережі, стохастичну мінливість його поведінки, а також на вибір певного значення розподілу там, де використовуються розподіли (наприклад, час стоянки, швидкість, кольори тощо). Не існує жодної моделі, яка б краще за іншу відтворювала “реальне життя”. Її більше можна порівняти з щоденними змінами дорожнього руху на одній і тій же ділянці.