Lisa + питання що до встановлення параметрів для розрахунку циклограми світлофорного регулювання

При створенні циклограми помітив, що Lisa встановлює малий проміжок часу зеленого світла для пішоходів, хоча їх кількість доволі велика.
Задався питання які ще додаткові параметри потрібно корегувати, бо порівнюючи прорахунки циклограми руками та програмою побачив що різниця тривалості циклу між ним більше ніж у 2 рази.

Вітаю.

  1. На жаль, Lisa не розраховує дозвільний сигнал в залежності від кількості пішоходів, на разі я не знайшов такого налаштування.
    Але для пішоходів є корисним зробити додаткові ручні налаштування: у вкладці сигнальні групи у колонці ЧДСмін внести розрахункові значення у залежності від довжини пішохідного переходу, тобто для пішохідних сигнальних груп розрахувати ЧДСмін=Довжина пш переходу/швидкість пішохода+5с.
    У разі таких змін ЧДСмін у вас не буде таких коротких тривалостей дозвільного сигналу у розрахованій циклограмі.

  2. Щодо порівняння мануального розрахунку циклограм і розрахунку Lisa, варто зазначити, що Lisa може використовувати різні закордонні методики розрахунку з врахуванням певних параметрів (HBS, RVS, Schnabel/Lohse). Але серед них немає методики, яка використовується при мануальному розрахунку (метод Кременця). Тому порівнюючи циклограми, можемо бачити різницю у тривалості циклу, дозвільних сигналах, перехідних інтервалах тощо.
    За потреби розрахунку циклограми з конкретною тривалістю циклу потрібно задати цю тривалість тут:

1 Like